Komitety

Kierownictwo konferencji:

dr Anna Beata Kwiatkowska, WMiI UMK, PTI
prof. Maciej M. Sysło, WWSI
 

Członkowie Komitetu Naukowego

prof. Piotr Bała, PTI
dr Maria Berndt-Schreiber, WMiI UMK, PTI
dr Marta Burzańska, WMiI
prof. Krzysztof Diks, UW
prof. Adam Jakubowski. WMiI UMK. PTI
prof. Stanisław Kasjan, Dziekan WMiI UMK
dr Anna Beata Kwiatkowska, WMiI UMK, PTI
prof. Jan Madey, UW, PTI
dr hab. Rafał Moczkodan, WFil UMK
mgr Włodzimierz Marciński, Prezes PTI
dr hab. Mariusz Piwiński, WFAiIS UMK PTI
mgr Andrzej Polewczyński, WMiI UMK, PTI
prof. Andrzej Rozkosz, WMiI UMK
prof. Sławomir Rybicki, były Dziekan WMiI UMK
dr Krzysztof Skowronek, WMiI UMK, PTI
prof. Maciej M. Sysło, WWSI

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

mgr Piotr Ablewski, WFAiIS UMK, PTI
mgr Tadeusz Bury, IX LO Gdynia, ZSE Gdańsk
dr Marta Burzańska, WMiI
mgr Sylwia Jędrzejewska, ULO, PTI
dr Anna Beata Kwiatkowska, WMiI UMK, PTI
dr Grzegorz Marczak, WMiI UMK, PTI
mgr Andrzej Polewczyński, WMiI UMK, PTI
mgr Magdalena Olszewska, WMiI UMK
mgr Karina Pokorska, AiP UMK
mgr Jakub Przybysz, WMiI UMK
dr Krzysztof Skowronek, PTI
prof. Maciej M. Sysło, WWSI
mgr Piotr Woronowicz, PTI