Zgłaszanie wystąpień

Publikacja dotyczy wykładów, referatów lub warsztatów konferencyjnych. Tekst należy przygotować zgodnie z szablonem konferencji IwE, powinien składać się z co najwyżej 11-12 stron.

Materiały należy przesłać w koniecznie w terminie zgodnym z ważnymi terminami. Zostaną one zrecenzowane i zebrane w monografii wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Będzie ona dostępna w formie pdf w trakcie konferencji.