Ważne terminy

Kalendarz Konferencji IwE2020 

Rejestracja na konferencję

do 20 czerwca 2022
Zgłaszanie propozycji autorskich wykładów, referatów lub warsztatów do 30 kwietnia 2022
Przesłanie tekstów dotyczących wykładów, referatów i warsztatów do monografii

do 30 kwietnia 2022

Uwaga: Prace nie będą przyjmowane po terminie ze względu na konieczność zrecenzowania monografii.

Termin opłat sponsorskich

do 31 maja 2022

Opublikowanie opisów wykładów, referatów, warsztatów od 31 maja 2022
Opublikowania programu ramowego od 5 czerwca 2022
Opublikowania programu szczegółowego wykładów, referatów, warsztatów od 10 czerwca 2022
Zapisy uczestników Konferencji na warsztaty od 10 do 20 czerwca 2022
Wydanie monografii z materiałami metodycznymi z IwE 2021/22 IwE 2021/22
Konferencja IwE2021/22 od 28 do 30 czerwca 2022
Ewaluacja Konferencji od lipca 2022
Zaświadczenia o uczestnictwie w Konferencji dostępne przez Internet. do końca roku 2022