Dla sponsorów

Serdecznie zapraszamy firmy komercyjne do udziału w Konferencji, a tym samym do wsparcia działań związanych z podnoszeniem rangi edukacji informatycznej i jakości kształcenia na odległość w naszym kraju. Promowanie firmy komercyjnej na konferencji jest możliwe w następujący sposób:

Sponsor Konferencji

Uzyskanie statusu Sponsora Konferencji, wiąże się z opłatą konferencyjną w wysokości 500 zł netto. W cenie tej można wykorzystać każdą z następujących aktywności:

  • referat, warsztat
  • umieszczenia logo i łącza do strony firmy na stronie konferencyjnej i w wybranych dokumentach
  • poszerzona informacja na stronie konferencji: filmy, przykłady dobrych praktyk, przegląd oferowanych narzędzi i rozwiązań technicznych (dostarczone przez Sponsora)
  • umieszczenie publikacji w monografii z materiałami metodycznymi zgodnie z informacjami w części zgłaszanie wystąpień oraz kolorowej reklamy firmy zajmującej jedną stronę B5 w formacie ekonomicznym.

Referat, warsztat należy zgłosić zgodnie z zasadami opisanymi w części zgłaszanie wystąpień. Osoby z firmy powinny być zarejestrowane ze statusem "Gość", w afiliacji należy podać nazwę firmy. Pozostałe elementy współpracy uzgadniane są bezpośrednio z organizatorami

Sponsor Główny Konferencji

Uzyskanie statusu Sponsora Głównego Konferencji wiąże się z opłatą konferencyjną w wysokości co najmniej 1 tys. zł netto. W cenie tej można wykorzystać każdą z następujących aktywności:

  • wykład, referat, warsztat
  • umieszczenia logo i łącza do strony firmy na stronie konferencyjnej i w wybranych dokumentach
  • poszerzona informacja na stronie konferencji: filmy, przykłady dobrych praktyk, przegląd oferowanych narzędzi i rozwiązań technicznych
  • umieszczenie publikacji w monografii z materiałami metodycznymi zgodnie z informacjami w części zgłaszanie wystąpień oraz kolorowej reklamy firmy zajmującej jedną stronę B5 w formacie ekonomicznym.

Aktywności te należy zgłosić zgodnie z zasadami opisanymi w części zgłaszanie wystąpień. Osoby z firmy należy zarejestrować ze statusem "Gość", a w afiliacji podać nazwę firmy.

Wpłaty sponsorskie

Wpłaty należy dokonać zgodnie z ważnymi terminani na konto:

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego
BZ WBK 4 o/Warszawa 13 1090 1056 0000 0001 1121 2154
z dopiskiem: IwE2021, nazwa firmy

Materiały reklamowe

Materiały reklamowe należy przesłać na adres aba@mat.umk.pl.