O Konferencji

XVIII Konferencja "Informatyka w Edukacji" odbędzie się w dniach 28-30 czerwca 2022 roku. Mamy nadzieję, że uda nam się już spotkać w formie stacjonarnej w Toruniu. Tymczasem wszystkich miłośników konferencji IwE zapraszamy do obejrzenia bogatych i cały czas aktualnych materiałów z poprzedniej edycji konferencji. Są tam dostępne nagrania wykładów, prezentacje i publikacja związana z wystąpieniami.
Konferencja "Informatyka w Edukacji", IwE2022, to konsekwentny dalszy ciąg prac nad rozwojem edukacji informatycznej w naszym kraju. Edukacja ta ma bardzo duży wpływ na rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa, tak bardzo potrzebnych, szczególnie w obecnych czasach. Edukacja informatyczna kształci myślenie komputacyjne i wpływa to znacząco na poziom świadomości i rozumienia rozwoju cyfrowego. Powszechne kształcenie uczniów w zakresie umiejętności rozwiązywania problemów z różnych dziedzin życia z odpowiedzialnym i bezpiecznym stosowaniem metod i technik wypływających z informatyki jest kluczowe dla wzrost poziomu świadomości cyfrowej i rozwoju społecznego przyszłego pokolenia. Pokolenie to musi być przygotowane do prac związanych z dalszym rozwojem technologii, sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa i prawnych aspektów ochrony wizerunku, już dziś powinno być kształcone w kierunku umiejętności dla przyszłości.

Temat przewodni tej edycji konferencji to Kompetencje cyfrowe społeczeństwa a kompetencje informatyczne.

Celem konferencji jest rozważenie i przedyskutowanie pod względem naukowym następujących zagadnień:

 • Wpływ zmian w edukacji informatycznej na rozwój kompetencji cyfrowych społeczeństwa.
 • Wkład nowego pokolenia w rozwój sztucznej inteligencji, internetu rzeczy, cyberbezpieczeństwa.
 • Transformacja szkoły w kierunku jak najlepszego przygotowania nowego pokolenia do życia w świecie cyfrowym, kształcenie umiejętności dla przyszłości.
 • Przygotowanie nauczycieli do świadomego uczestniczenia w cyfrowym świecie i wykorzystywania zdobyczy nowych technologii do rozwoju metodyki wszystkich przedmiotów.
 • Przygotowanie uczelni wyższych na przyjęcie nowego pokolenia, gotowego do stosowania i rozwoju myślenia komputacyjnego i kompetencji cyfrowych na wszystkich kierunkach studiów.


Spodziewanym efektem konferencji jest wypracowanie rekomendacji związanych z:

 • Określeniem działań systemowych, które w dłuższej perspektywie doprowadzą do wzmocnienia cyfryzacji edukacji i podniesienia kompetencji cyfrowych uczniów, studentów, nauczycieli, kadry zarządzającej oświatą i rodziców.
 • Nowelizacją prawa oświatowego w zakresie możliwości prowadzenia edukacji zdalnej i transformacji szkoły,
 • Opracowaniem standardów dla szkół i uniwersytetów w zakresie edukacji uwzględniającej edukację zdalną i rozwój kompetencji cyfrowych.
 • Ukierunkowaniem wszystkich poziomów edukacji, również wyższej, na działania prowadzące do kształcenia specjalistycznych kadr, zgodnie z potrzebami rynku pracy, w szczególności kształcenie informatyków, nauczycieli informatyki i wszystkich nauczycieli w zakresie kompetencji cyfrowych.
 • Wzmocnieniem ośrodków uniwersyteckich w zakresie rozwoju metodyki nowoczesnego nauczania, współpracy uniwersytetów z edukacją, wytworzenia możliwości prawnych dla awansu naukowego kadry metodycznej i nauczycieli.
 • Realizacją badań, w tym ewaluacji podjętych i planowanych działań realizowanych z funduszy unijnych.