Program IwE

Przejdź do programu szczegółowego konferencji.

Program ramowy

22 września 2020
od 9.00 logowanie uczestników
10.00-11.45 wykłady plenarne
11.45-12.00 przerwa na kawę
12.00-13.30 wykłady i panele plenarne
13.30-14.00 przerwa obiadowa
14.00-16.00 referaty
16.00-16.15 przerwa na kawę
16.15-18.00 warsztaty
23 września 2020
od 9.00 logowanie uczestników
10.00-11.45 wykłady plenarne
11.45-12.00 przerwa na kawę
12.00-13.30 wykłady i panele plenarne
13.30-14.00 przerwa obiadowa
14.00-16.00 referaty
16.00-16.15 przerwa na kawę
16.15-18.00 warsztaty
24 września 2020
od 9.00 logowanie uczestników
10.00-11.45 wykłady plenarne
11.45-12.00 przerwa na kawę
12.00-13.30 wykłady i panele plenarne
13.30-14.00 przerwa obiadowa
14.00-16.00 referaty
16.00-16.15 przerwa na kawę
16.15-18.00 warsztaty
25 września 2020
od 9.00 logowanie uczestników
10.00-11.45 wykłady plenarne
11.45-12.00 przerwa na kawę
12.00-14.00 referaty
14.00-14.30 przerwa obiadowa
14.30-16.00 warsztaty