Panele dyskusyjne

Panel dyskusyjny: Obowiązkowa matura z informatyki drogą do polskiego społeczeństwa cyfrowego

Prof. dr hab. Wojciech Cellary
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Nie da się zapewnić ludziom zawodowych, osobistych i społecznych korzyści wynikających z cyfryzacji bez odpowiedniego poziomu kompetencji cyfrowych szeroko upowszechnionych w społeczeństwie. W Polsce jest z nimi źle – mocno odstajemy w dół w porównaniu do średniej unijnej. Panuje jednak przekonanie, że młodzi ludzie są świetni w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi. Problem w tym, że korzystanie – nawet godzinami dziennie – z mediów społecznościowych i gier wysokich kompetencji informatycznych nie wymaga. Matura z informatyki – zdawana przecież z własnej i nieprzymuszonej woli przez młodych ludzi – obnażyła poważne braki w zakresie kompetencji cyfrowych polskiej młodzieży. Dlatego aby zmienić tę sytuację na skalę społeczną warto zastanowić się nad wprowadzeniem obowiązkowej matury z informatyki, tak jak obowiązkowa jest dzisiaj na maturze matematyka. Taka decyzja konsekwentnie podtrzymywana przez lata uczyniłaby z polskiego społeczeństwa społeczeństwo cyfrowe, a w konsekwencji innowacyjne, i przyczyniłaby się do dobrobytu i wysokiej jakości życia Polaków. Na pierwszy rzut oka ten pomysł wydaje się nierealny, ale taki nie jest. Celem tego panelu jest przedyskutowanie tego pomysłu i dróg jego realizacji.

Przeczytaj:

 

Panel dyskusyjny: Nauczanie na odległość - terminologia

dr Anna Beata Kwiatkowska
Wydział Matematyki i Informatyki UMK

Epidemia koronawirusa  spowodowała konieczność zastosowania w edukacji metod i technik nauczania na odległość. Określenia: nauczanie na odległość, zdalne nauczanie, e-learning, e-nauczanie, zajęcia on-line, zajęcia off-line zaczęto odmieniać przez wszystkie przypadki, nie tylko na co dzień, ale również w publikacjach i ważnych dokumentach. Jakie są znaczenia wymienionych określeń, kiedy te określenia stosować? - nie ma raczej zgody wśród osób zajmujących się sprawami nowej formy edukacji. Podczas panelu poznamy różne spojrzenia na rozumienie tych znaczeń, będziemy dążyli do sformułowania kompromisowych definicji.

Przeczytaj:

 

Panel dyskusyjny: Rola samorządu w tworzeniu warunków edukacji w dobie Zielonego ładu i Europy transformacji cyfrowej

Lesław Tomczak
Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Europa transformacji czy transformacja w Europie? Jaki wpływ na szkołę, jej organizację i zarządzanie ma dzisiaj i będzie mieć "jutro" podejście do "Zielonego ładu" i "Europy transformacji cyfrowej". Czy samorząd jako organ prowadzący szkołę powinien decydować o kierunku jej rozwoju i czy ma ku temu stosowne środki i narzędzia. Czy dzisiejsza szkoła jest przygotowana do transformacji cyfrowej i czy przygotowuje do niej uczniów. Jak "Zielony ład" wpływa na gospodarkę finansową i organizację szkół w obszarze działania samorządu. Jaki wpływ ma i powinien mieć samorząd, jako organ prowadzący", na edukację w ujęciu lokalnym i krajowym. Czy Europa transformacji cyfrowej poradzi sobie ze zjawiskiem "uwstecznionej edukacji"? Na te i na inne ważkie pytania będzie poszukiwać odpowiedzi w trakcie Panelu "Rola samorządu w tworzeniu warunków edukacji w dobie zielonego ładu i Europy transformacji cyfrowej". Panelistami będą aktywni nauczyciel, samorządowcy i twórcy Transformacji cyfrowej w szkole. Zapraszam do udziału w Panelu 24 września godz. 12.00.

Przeczytaj: