Lista referatów


Merytoryczne i metodyczne aspekty nauczania informatyki

Nauczanie informatyki na odległość – współczesne problemy i wyzwania edukacyjne
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Marzena Dobosz,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Blender 3D jako narzędzie do wspomagania pracy nauczycieli przedmiotów ścisłych
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Piotr Arłukowicz,
Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Informatyki

Arkusz kalkulacyjny dla kreatywnych
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Agnieszka Borowiecka, Katarzyna Olędzka
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Komputer w laboratorium vs laboratorium w komputerze
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Ewa Kozłowska,
Politechnika Gdańska

Jak pokierować ucznia zdolnego w szkole podstawowej na przykładzie InstaLogik
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Andrzej Gąsienica-Samek,
InstaKod Sp z o.o.

Relacyjna baza danych w arkuszu kalkulacyjnym
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Wanda Jochemczyk, dr Katarzyna Olędzka
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Łamigłówki algorytmiczne w szkole ponadpodstawowej
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Paweł Perekietka,
Liceum im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym

Podstawa programowa z informatyki już na każdym etapie kształcenia
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Zbigniew Ledóchowski,
Akademia Pomorska w Słupsku

Metodyka, aspekty techniczne i bezpieczeństwo kształcenia na odległość

Nauczanie zdalne na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UMCS w czasach epidemii koronawirusa
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Lidia Pokrzycka,
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej

Eytracking w procesie ewaluacji systemów e-learingowych
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Adam Szalach,
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

Kształcenie oraz praca zdalna z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Mariusz Piwiński,
Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wrocławska Platforma Edukacyjna Moodle i Office 365 aspekty kształcenia na odległość.
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Joanna Brosiło,
Centrum Kształcenia Zawodowego, Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr Piotra Wysockiego

NAUCZANIE LITERACKO-EDYTORSKIE ZDALNIE – ANALIZA PRZYPADKU
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Grzegorz Koneczniak,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul Gagarina 11, 87-100 Toruń

Kreatywność i e-learning - jakie elementy procesu kreatywnego można przenieść do sieci
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Rafał Moczkodan,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Panel dyskusyjny: Nauczanie na odległość - terminologia
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Anna Beata Kwiatkowska, Włodzisław Duch, Stanisław Dylak, Maciej M. Sysło
ULO

e-materiały dydaktyczne

Edukacja pandemiczna: lessons learned
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Ryszard Robert Gajewski,
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

Kurs języka Python 3 w formule MOOC: implementacja i wstępna ewaluacja
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Jakub Swacha,
Uniwersytet Szczecinski

Astronomia w edukacji i popularyzacji z wykorzystaniem narzędzi online
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Krzysztof Czart, Wojciech Hellwing, Maciej Mikołajewski, Bogumił Radajewski, Milena Ratajczak, Sebastian Soberski
Urania - Postępy Astronomii

Organizacja zajęć na odległość z punktu widzenia dyrektora szkoły, nauczyciela, rodzica i ucznia

Nauczanie na odległość w szkole ponadpodstawowej w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Ewa Ankiewicz-Jasińska, Anna Szymkowiak
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy

Konkursy informatyczne w czasie pandemii
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Tadeusz Bury,
IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku

Wrzesińska Szóstka w chmurze - doświadczenia i wyzwania szkoły w zmianie.
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Dariusz Andrzejewski,
Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni

Edukacja on-line w opinii dzieci, rodziców i nauczycieli
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Magdalena Słowik,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych

Zdalne nauczanie wybór czy konieczność.
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Anna Szymanek-Załęska, Piotr Glosek, Katarzyna Mosakowska
Cisco

Przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki i pracy na odległość

Wpływ zdalnego nauczania na rozwój kompetencji przyszłego nauczyciela matematyki i informatyki
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Barbara Borkowicz,
Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wizja nowej szkoły

Inicjatywy i aktywność edukacyjna Polskiej Agencji Kosmicznej
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Przemysław Rudź,
Polska Agencja Kosmiczna

Wykorzystanie narzędzi programistycznych do wspierania zajęć zdalnych
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Piotr Ablewski,
Katedra Informatyki Stosowanej, Instytut Nauk Technicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Szkolne radio internetowe
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Marek Kwiatkowski,
Zespół Szkół w Mogilnie

Eksperyment pedagogiczny - technik robotyki
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Zdzisław Nowakowski,
Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Wyzwania nowoczesnej szkoły a STEAM i kompetencje przyszłości
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Katarzyna Nogalska,
Fundacja ALE Nauczanie

Programy partnerskie i rozwiązania IT dla sektora edukacji
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Marcin Ślęczek,
networkers.pl Sp. z o.o.

Środowisko zdalnych laboratoriów na przykładzie rozwiazań Cisco
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Grzegorz Gondek,
Cisco

Zarządzanie zmianami w edukacji cyfrowej
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Rafał Lew-Starowicz,
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Panel dyskusyjny: Rola samorządu w tworzeniu warunków edukacji w dobie zielonego ładu i Europy transformacji cyfrowej
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Lesław Tomczak,
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Nauczanie zdalne – dobre praktyki z pierwszego półrocza 2020.
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Lech Wikaryjczyk,
Learnetic SA