Ważne terminy

Kalendarz Konferencji IwE2020 

Rejestracja na konferencję

5 sierpnia - 21 września 2020
Zgłaszanie propozycji autorskich wykładów, referatów lub warsztatów 25 sierpnia 2020 1 września 2020  8 września 2020
Przesłanie prac dotyczących wykładów, referatów i warsztatów do monografii

5 września 2020   8 września 2020

Uwaga: Prace nie będą przyjmowane po terminie ze względu na konieczność zrecenzowania monografii.

Termin opłat sponsorskich

5 września 2020

Opublikowanie opisów wykładów, referatów, warsztatów 7 września 2020 10 września 2020
Opublikowania programu ramowego 10 września 2020 12 września 2020
Opublikowania programu szczegółowego wykładów, referatów, warsztatów 10 września 2020 14 września 2020
Zapisy uczestników Konferencji na warsztaty 10-20 września 2020 15-20 września 2020
Wydanie monografii z materiałami metodycznymi z IwE 2020 IwE 2020
Konferencja IwE2020 22 - 25 września 2020
Ewaluacja Konferencji październik 2020
Zaświadczenia o uczestnictwie w Konferencji dostępne przez Internet. do końca roku 2020