O konferencji

XVII Konferencja Informatyka w Edukacji odbyła się w dniach 22-25 września 2020 roku.

Temat przewodni IwE2020:

Edukacja informatyczna a rozwój społeczeństwa. Kształcenie na odległość

To byłą wyjątkowa konferencja! Odbyła się w całości przez Internet, uczestnictwo w niej było darmowe i otwiorzyliśmy się na wszystkie instytucje, uczelnie wyższe,  szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców.

Zasadniczy charakter konferencji pozostał bez zmian – głównym motywem tematycznym pozostaje informatyka, której zakres kształcenia określa obowiązująca podstawa programowa. Ta podstawa zawiera jednak wiele aspektów kształcenia informatycznego, których znaczenie urosło obecnie do bardzo ważnych.

Kilka ostatnich miesięcy to dla całego społeczeństwa jedna wielka lekcja informatyki w zakresie zastosowania nowoczesnych technologii do prowadzenia nauki na odległość. Wszyscy zostaliśmy zaskoczeni i rzuceni na głęboka wodę w wyniku panującej epidemii koronawirusa. Po okresie poruszania się po omacku i wielkiej burzy mózgów na temat zdalnego nauczania, następuje  czas na uporządkowanie działań: przedyskutowanie sukcesów i porażek oraz wyciągnięcie wniosków na najbliższą, ale też dalszą przyszłość. Nie unikniemy dyskusji o transformacji szkoły - potrzebna jest możliwość przedstawiania wizji zmian na szerokim forum specjalistów, którym niewątpliwie od siedemnastu lat są uczestnicy konferencji IwE.

Zachęcamy do dzielenia się swoja wiedzą i doświadczeniami oraz do przedstawiania przykładów dobrych praktyk w formie wykładów, referatów i warsztatów. Czekamy na teksty towarzyszące wystąpieniom, które po recenzji i redakcji ukażą się w monografii już podczas konferencji.

Tematyka wystąpień:

  1. Merytoryczne i metodyczne aspekty nauczania informatyki
  2. Merytoryczne i metodyczne aspekty kształcenia na odległość
  3. Organizacja zajęć na odległość z punktu widzenia dyrektora szkoły, nauczyciela, rodzica, ucznia
  4. Informatyka i kształcenie na odległość a potrzeby szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców 
  5. Przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki i pracy na odległość
  6. Wizja nowej szkoły

Konferencja jest organizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa InformatycznegoRealizacja konferencji jest możliwa dzięki jej dofinansowaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych (DUN). Wsparcia finansowego udziela również WMiI UMK oraz Sponsorzy.