Anioły IwE

Anioły to Najpiękniejsze Energie świata. Kontakt z Nimi, myśl o Nich, działa jak balsam na ludzką duszę. Ludzie boją się prosić Anioły o pomoc, bo czują się grzeszni, niegodni, niedobrzy. Tymczasem Anioły nie oceniają nas i nie krytykują. Niosą pociechę i działają dla naszego dobra, kochając nas i akceptując takimi, jakimi jesteśmy. Anioły bowiem dostrzegają w nas doskonałość, której my widzieć nie umiemy.

Bogusława Andrzejewska

Anioły Konferencji IwE

IwE2017 - za wytrwałe ukazywanie piękna informatyki

  • prof. dr hab. Krzysztof Diks, UW, Warszawa
  • prof. dr hab. Jan Madey, UW, Warszawa
  • prof. dr hab. Maciej M. Sysło, WMiI UMK, Wrocław

IwE2018 - za 15 lat kreatywnego tworzenia Konferencji IwE

  • dr Maria Berndt-Schreiber, WMiI UMK, PTI, Toruń
  • Andrzej Polewczyński, WMiI UMK, PTI, Toruń
  • dr Krzysztof Skowronek, WMiI UMK, PTI, Toruń

IwE2019 - za wieloletnie i aktywne działanie na rzecz IwE

  • prof. dr hab. Stanisław Kasjan, Prodziekan WMiI UMK Toruń
  • Tadeusz Bury, IX LO Gdynia, ZSE Gdańsk
  • Maciej Borowiecki, OEIiZK Warszawa