Wykłady

Edukacja w świecie  IV Rewolucji Technologicznej
Odpowiadanie na pytania, których jeszcze nie znamy

PrezentacjaPrezentacja

Nadchodzi Czwarta Rewolucja Technologiczna zacierająca granice między światami produktów, liczb i przyrody. Skala, zasięg i złożoność tej rewolucji spowoduje skutki, jakich ludzkość nigdy przedtem nie doświadczyła w tak krótkim czasie.

 

Inteligencja +

PrezentacjaPrezentacja

Wykład dotyczy sztucznej inteligencji (AI), a jego tezą jest, iż faktycznie AI jest wsparciem ludzkiej inteligencji coraz większą mocą komputerów. Efekty mogą dotyczyć niemal każdego człowieka od najmłodszych lat. Z tego powodu, AI zaczyna trafiać do edukacji, a ponieważ jest związana z komputerami, właściwym dla niej miejscem jest edukacja informatyczna.

 

Sztuczna inteligencja a ... rankingi

Ranking rankingowi nie równy...

 

O algorytmach, które wstrząsnęły (informatycznym) światem - wybór osobisty

Informatyka wpływa na życie każdego z nas. Codziennie posługujemy się narzędziami informatycznymi, za którymi stoją epokowe odkrycia algorytmiczne. Opowiem o kilku takich odkryciach, zachęcając przy tym słuchaczy do ułożenia własnych list ważnych (z osobistego, subiektywnego punktu widzenia) algorytmów.

 

Informatyka - fundamenty wdrażania

PrezentacjaPrezentacja

Jest to kontynuacja moich wystąpień na tej konferencji poświęconych nowej podstawie programowej informatyki, który właśnie wchodzi na ostatni etap edukacyjny we wszystkich szkołach ponadpodstawowych. W tym artykule omawiamy najważniejsze czynniki realizacji podstawy programowej, które mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia wszystkich uczniów.

Jak kształcić kompetentnego nauczyciela matematyki i informatyki? - o doświadczeniach autorów kierunku Nauczanie matematyki i informatyki na WMiI UAM w Poznaniu

Podczas wykładu zaprezentowana zostanie koncepcje konstrukcji kierunku Nauczanie matematyki i informatyki, działającego od 4 lat na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu. Zmiany treści oraz wymagań w Podstawie Programowej, projekty Standardów Nauczania, projekty Modelowego Programu Kształcenia Nauczycieli, oczekiwania wielu środowisk (dydaktycy, metodycy, nauczyciele, rodzice itp.), a także realna potrzeba zwiększenia roli praktyki w przygotowaniu do zawodu stały się przyczyną podjęcia zmian w organizacji oraz programie kierunku. Studia są aktualne tak zorganizowane, by przyszły nauczyciel matematyki i informatyki uzyskał wszechstronne kompetencje merytoryczne, dydaktyczne, psychologiczno-pedagogiczne i interpersonalne. W procesie kształcenia studentom umożliwia się kontakt z ekspertami z zakresu teorii jak i praktyki nauczania, planuje się realizację wszystkich przedmiotów z wykorzystaniem takich metod, form i środków dydaktycznych, które są niezbędne do efektywnego i rzetelnego przygotowania absolwenta do zawodu nauczyciela. Absolwent będzie wyposażony również w szereg kompetencji naukowych umożliwiających mu prowadzenie badań dydaktycznych oraz wprowadzenie innowacji w procesie nauczania.

dr Edyta Juskowiak
Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu