Referaty


Wprowadzenie powszechnej nauki algorytmiki i programowania - podstawy teoretyczne i praktyczne dla rozumienia sztucznej inteligencji

Wyszukiwanie, Mastermind i sztuczna inteligencja
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Agnieszka Borowiecka, Katarzyna Olędzka
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Wyszukiwanie, Mastermind i sztuczna inteligencja
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Katarzyna Olędzka, Agnieszka Borowiecka
OEIiZK

Informatyka oparta na rachunkach
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Tomasz Drab,
Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Wrocławski

Internet rzeczy i eksploracja danych, czyli jak odnaleźć igłę w stogu siana
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Piotr Ablewski,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uczymy nauczycieli informatyki programować. Program InstaKod dla klas 4-8.
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Andrzej Gąsienica-Samek,
Atinea Sp. z o.o. / InstaKod Sp. z o.o.

Nowoczesne technologie, edukacja i społeczeństwo – czy warto jeszcze uczyć się chińskiego?
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Janusz S. Wierzbicki,
OEIiZK, Wydawnictwo Nowa Era

Modelowanie sytuacji problemowych - relacje między informacjami i twórcze wnioskowanie

Szeregowanie zadań w zrobotyzowanym gnieździe technologicznym, jako przykład modelowania złożonych sytuacji problemowych
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Sławomir Herma, Włodzimierz Raczek, Bartłomiej Żywczak
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej

Robotyka w edukacji informatycznej - automatyzacja działań i rozwiązywanie problemów z użyciem technologii

Era Internetu Rzeczy, nowe możliwości i zagrożenia
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Mariusz Piwiński,
Instytut Fizyki UMK

Uczniowie z Lasek budują roboty
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Hanna Stachera,
Hanna Stachera

Projektowanie i modelowanie 3D - rozwijanie wyobraźni przestrzennej

Okulary VR na lekcjach geografii, historii, biologii, matematyki i fizyki
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Veslava Osińska, Radosław Klimas
UMK

Uczeń, drukarka 3D i pasja ...
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Ewa Ankiewicz-Jasińska, Anna Jasińska
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

Strategie pozyskiwania i kształcenia młodzieży zainteresowanej informatyką - rozwój talentów informatycznych

E-nauczanie jako metoda pracy z uczniem zdolnym
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Wanda Jochemczyk, Agnieszka Samulska
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Autorytet nauczyciela informatyki - mistrz czy przewodnik?

O statusie zawodu nauczyciela w różnych krajach świata
Prezentacja
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Maria Berndt-Schreiber, A. B. Kwiatkowska, A. Polewczyński
UMK

Dobre praktyki w zakresie metodyki nauczania przedmiotów informatycznych

Matura z Pythonem
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Agnieszka Samulska,
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

Gamifikacja w edukacji
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Wojciech Sak,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Inżynieria obliczeniowa - nowe podejście do kształcenia informatyków
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Piotr Bała,
ICM Uniwersytet Warszawski

Przedmioty informatyczne po 8-letniej szkole podstawowej. Rozwiązania tradycyjne i elektroniczne
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Florian Gałuszka,
Helion SA

Tworzenie gier w Python - Edukacja informatyczna dla klas 7-8
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Adam Jurkiewicz,
ABIX Edukacja

Projekty i działania wspomagające nowoczesną edukację informatyczną

Technik programista - nowe wyzwania w kształceniu zawodowym
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Karina Czarkowska, Jolanta Pokorska
Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu

Technologia informatyczna w pracy z uczniem SPE na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Joanna Brosiło,
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego Wrocław, Centrum Kształcenia Praktycznego Wrocław

Technologia informatyczna w pracy z uczniem SPE na Wrocławskiej Platformie Edukacyjnej
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Joanna Brosiło,
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego Wrocław, Centrum Kształcenia Praktycznego Wrocław

Co nowego w ECDL?
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Adam Wieczorek,
Polskie Towarzystwo Informatyczne

NAUCZYCIEL 2.0
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Roman Lorens,
Grupa MAC

Jak kształcić kompetentnego nauczyciela matematyki i informatyki? - o doświadczeniach autorów kierunku Nauczanie matematyki i informatyki na WMiI UAM w Poznaniu
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Edyta Juskowiak,
Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu

Przykład dobrych praktyk- projekt @ktywni
Czas trwania: 20 min
Prowadzący: Maria Zdziech,
Grupa MAC