Kontakt

Kierownictwo
Przewodnicząca - Anna Beata Kwiatkowska, e-mail: aba@mat.umk.pl
Wiceprzewodniczący - Maciej M. Sysło, e-mail: syslo@ii.uni.wroc.pl

Sekretarz konferencji oraz sprawy moodle odwróconej konferencji
Andrzej Polewczyński, e-mail: ap@mat.umk.pl
telefon: (056) 611-29-05, 611-29-03

Rejestracja i logowanie
Michał Dudkiewicz, jaymz@mat.umk.pl

Sprawy przygotowania technicznego warsztatów
Grzegorz Marczak, grzegorz.marczak@mat.umk.pl, tel. 668 203 512

Sprawy stoisk sponsorskich
Organizacja stoisk firm sponsorskich, Magdalena Olszewska, olszewska@mat.umk.pl, tel. 695 645 161
Techniczne przygotowanie stoisk sponsorskich, Maciej Koziński, mkozinsk@mat.umk.pl, tel. 606 119 350

Rozliczenia finansowe
Karina Pokorska, UMK, karinap@umk.pl, tel. 519 851 939