Zgłaszanie referatów, warsztatów i publikacji

Zgłaszanie referatów, warsztatów i publikacji jest możliwe zgodnie z ważnymi datami.
Pobierz szablon publikacji
Zgłoś referat, warsztat, publikację (nie więcej niż 11-12 stron sformatowanych zgodnie z szablonem).

Współpraca
 

Toruń