Ważne daty

Kalendarz Konferencji IwE2018
Rejestracja na konferencję i zapłata wpisowego. 15 maja - 21 czerwca 2018
Termin zgłaszania propozycji autorskich wykładów, referatów lub warsztatów 5 10 czerwca 2018
Termin przesłania prac dotyczących wykładów, referatów i warsztatów do monografii 10 czerwca 2018
Termin opublikowania programu i opisów wykładów, referatów, warsztatów 10 14 czerwca 2018
Termin wpłat sponsorskich 15 czerwca 2018
Zapisy uczestników Konferencji na warsztaty 12 15 - 21 czerwca 2018
Termin przesłania materiałów reklamowych przez firmy 21 czerwca 2018
Wydanie monografii z materiałami metodycznymi z IwE 2018 IwE 2018
Konferencja IwE2018 26 czerwca - 28 czerwca 2018
Ewaluacja Konferencji od 1 lipca 2018 - 15 września 2018
Zaświadczenia o uczestnictwie w Konferencji dostępne przez Internet. od 1 lipca - 15 września 2018

Współpraca
 

Toruń