Komitety

Kierownictwo komitetów
dr Anna Beata Kwiatkowska, WMiI UMK, PTI
prof. Maciej M. Sysło, WMiI UMK

Członkowie Komitetu Naukowego
prof. Piotr Bała, PTI
dr Maria Berndt-Schreiber, WMiI UMK, PTI
prof. Krzysztof Diks, UW
prof. Adam Jakubowski. WMiI UMK. PTI
prof. Stanisław Kasjan, WMiI UMK
prof. Jan Madey, UW, PTI
dr hab. Rafał Moczkodan, WFil UMK
Włodzimierz Marciński, Prezes PTI
Andrzej Polewczyński, WMiI UMK, PTI
prof. Andrzej Rozkosz, WMiI UMK
prof. Sławomir Rybicki, Dziekan WMiI UMK
dr Krzysztof Skowronek, WMiI UMK, PTI

Członkowie Komitetu Organizacyjnego
Biuro Konferencji - mgr Sylwia Jędrzejewska, WMiI UMK
rozliczenia finansowe - mgr Karina Pokorska, UMK, mgr Piotr Woronowicz, PTI
rejestracja na konferencję i warsztaty - mgr Michał Dudkiewicz, WMiI UMK, PTI, mgr Paweł Lebioda, WMiI UMK
przygotowanie techniczne pracowni na warsztaty i sal wykładowych - dr Grzegorz Marczak, WMiI UMK, PTI, mgr Maciej Koziński, WMiI UMK, PTI
strona WWW i moodle konferencji - mgr Andrzej Polewczyński, WMiI UMK, PTI
sprawy wyżywienia - dr Krzysztof Skowronek, WMiI UMK, PTI
fotografie - mgr Andrzej Petrykowski, PTI
organizacja stoisk firm sponsorskich i kierowanie pracami porządkowymi - mgr Magdalena Olszewska, WMiI UMK
techniczne przygotowanie stoisk firm sponsorskich - mgr Maciej Koziński, WMiI UMK

Współpraca
 

Toruń