Opisy warsztatówMyślenie komputacyjne

  Technologia jako kreatywne tworzywo w myśleniu komputacyjnym
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Wojciech Kolarz, Katarzyna Tluczykont
  KISS

  Technologia jako kreatywne tworzywo w myśleniu komputacyjnym
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Katarzyna Tluczykont, Wojciech Kolarz
  Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkoły KISS

  Rozwijanie myślenia komputacyjnego wśród uczniów I etapu edukacyjnego.
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Aneta Głuszniewska,
  Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

  Raspberry Pi i HTML5 – nauka przez zabawę
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Piotr Ablewski,
  Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Przygotowanie nauczycieli informatyki do prowadzenia zajęć z algorytmiki i programowania

  Programowanie w Pythonie – algorytmy tablicowe a listy
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Grażyna Szabłowicz-Zawadzka,
  CKU TODMiDN, ZSMEiE, PTI

  Trudne tematy w najprostszy sposób
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Damian Kurpiewski, Krzysztof Skowronek, Mirosława Firszt
  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

  Trudne tematy w najprostszy sposób - Rekurencja
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Damian Kurpiewski, Krzysztof Skowronek, Mirosława Firszt
  Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

  Piękno i radość programowania w SNAP!
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Witold Kranas,
  OEIiZK

  W poszukiwaniu wyjścia - zabawa z Processingiem
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Agnieszka Borowiecka, Maciej Borowiecki
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

  Od programowania wizualnego do tekstowego
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Krzysztof Chechłacz, Maciej Borowiecki
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

  Łamiemy szyfr Cezara
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Maciej Borowiecki, Krzysztof Chechłacz
  OEIiZK

  Java w szkole
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Piotr Bała, Łukasz Górski, Marek Nowicki
  Uniwersytet Warszawski

  Scratch 3.0 - Nowe mozliwości
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Piotr Bała, Marek Nowicki
  Uniwersytet Warszawski

  InstaKod - nauczanie programowania i algorytmiki
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Ewa i Andrzej Gąsienica-Samek,
  Atinea

  InstaKod - nauczanie programowania i algorytmiki w szkole
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Andrzej Gąsienica-Samek,
  Atinea Sp z o.o. / InstaKod

  ECDL Podstawy programowania
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Hanna Pikus, Piotr Woronowicz,
  UWM Wydział Matematyki i Informatyki


Metodyczne aspekty wprowadzania programowania od najmłodszych lat

  Edukacja wczesnoszkolna ze Scratchem
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Agnieszka Borowiecka,
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

  Rozbudzanie myślenia komputacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem pomocy „EDUMATRIX”
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Kinga Ludorowska,
  Grupa MAC S.A.

  Od offline do online, czyli jak wprowadzać najmłodszych w świat myślenia programistycznego.
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Iwona Brzózka-Złotnicka,
  Mistrzowie Kodowania


Roboty... do roboty w szkole

  Pierwsze kroki z micro:bit
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka
  OEIiZK w Warszawie

  Pasja programowania- roboty Dash i Dot w akcji
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Maria Zdziech,
  Grupa MAC S.A.

  Pierwsze kroki z micro:bit
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Katarzyna Olędzka, Wanda Jochemczyk
  OEIiZK

  ZSM iQor Robotics aQademy
  Czas trwania:45
  Prowadzący: A. Jasińska, Jakub Tomczewski
  ZSM nr 1 w Bydgoszczy

  Pasja programowania- roboty Dash i Dot w akcji
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Maria Zdziech,
  Grupa MAC S.A.


Wokół nowej podstawy programowej informatyki

  Lekcje z ClassTools i rozszerzoną rzeczywistością
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Wioletta Poturała, Barbara Jaworowicz
  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie

  Sieci VLAN w lokalnej sieci komputerowej
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Mariusz Piwiński,
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika

  Lekcja informatyki i telefon komórkowy
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Anna Jasńska, E. Ankiewicz, P. Kornacki
  ZSM nr 1 w Bydgoszczy

  STEAM - nauczanie przez doświadczanie
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Marcin Paks,
  BeCREO Technologies sp. z o.o.


Wsparcie informatyką innych przedmiotów

  Wirtualne Centrum Zasobów Języków Obcych
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Elżbieta Pryłowska- Nowak,
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

  Interaktywna nauka o kulturze i regionie
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Elżbieta Pryłowska- Nowak,
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

  Zastosowanie GeoGebry w nauczaniu stereometrii
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Daria Szalińska,
  IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wielkopolskim

  Od tabliczki mnożenia do liczb pierwszych – matematyka ze Scratchem
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Agnieszka Borowiecka,
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie


Informatyczny rozwój szkoły

  Czy pasja wystarczy?
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Ewa Ankiewicz, Anna Jasińska, Piotr Kornacki
  ZSM nr 1 w Bydgoszczy


Kształcenie zawodowe i zawód informatyka

  Doradztwo edukacyjno - zawodowe w TIK
  Czas trwania:90
  Prowadzący: Małgorzata Rostkowska, Ewa Kędracka - Feldman
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

  Zastosowanie platformy Networking Academy CISCO w nauczaniu programowania i projektowania sieci w edukacji szkolnej
  Czas trwania:90
  Prowadzący: T. Piotrowska-Cichocka, M. Szymczak
  PTI, ZST w Toruniu, TTI,

  Przygotowanie pracowni informatycznej
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Piotr Kornacki, Anna Jasińska, Ewa Ankiewicz
  NSW

  Certyfikat e-Nauczyciel
  Czas trwania:45
  Prowadzący: Hanna Pikus, Piotr Woronowicz,
  UWM Wydział Matematyki i Informatyki


Współpraca
 

Toruń