Program

Wykłady plenarne wygłoszą m. in.:

  • prof. dr hab. Krzysztof Diks, UW
  • prof. dr hab. Włodzisław Duch, UMK
  • prof. dr hab. Jan Madey, UW
  • prof. dr hab. Krzysztof Stencel, UW, UMK
  • prof. dr hab. Maciej M. Sysło, UMK

Poniżej przedstawiamy zakładany ramowy program Konferencji. Szczegółowy program będzie opublikowany zgodnie z ważnymi datami.

26 czerwca 2018

od 8.00 Rejestracja uczestników
9.00-9.10 Rozpoczęcie XV Konferencji Informatyka w Edukacji, IwE2018
9.15-11.20 Wykłady inauguraycjne
11.20-11.50 Przerwa kawowa
11.50-13.30 Sesja jubileuszowa
  • Otwarcie wystawy PTI z okazji 70 lecia informatyki w Polsce
  • Referaty sala A
Referaty sala B - sesja przedmiotowa
13.30-14.15 Przerwa obiadowa
14.15-15.45 Warsztaty I
15.45-16.00 Przerwa kawowa
16.00-17.30 Warsztaty II
19.00 Uroczysta kolacja konferencyjna. Wstęp za zaproszeniami.

27 czerwca 2018

9.00-9.15 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji
9.15-11.00 Wykłady plenarne
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.30 Referaty sala A - sesja przedmiotowa Referaty sala B- sesja przedmiotowa 12.00-14.00, sala S3, Posiedzenie Rady ds. Informatyzacji Edukacji MEN
13.30-14.15 Przerwa obiadowa
14.15-15.45 Warsztaty I
15.45-16.00 Przerwa kawowa
16.00-17.30 Warsztaty II
19.00 Niespodzianka

28 czerwca 2018

9.00-9.15 Podsumowanie drugiego dnia konferencji
9.15-11.00 Wykłady plenarne
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.30 Referaty sala A Referaty sala B
13.30-14.15 Przerwa obiadowa
14.15-15.45 Warsztaty I - dla uczestników konferencji i darmowe dla nauczycieli z woj. kujawsko-pomorskiego
15.45-16.00 Przerwa kawowa
16.00-17.30 Warsztaty II - dla uczestników konferencji i darmowe dla nauczycieli z woj. kujawsko-pomorskiego