Sponsorowanie

Serdecznie zapraszamy firmy komercyjne do udziału w Konferencji, a tym samym do wsparcia działań związanych z podnoszeniem rangi edukacji informatycznej w naszym kraju.
Promowanie firmy komercyjnej na konferencji jest możliwe w następujący sposób:

Sponsor Konferencji
Uzyskanie statusu Sponsora Konferencji, wiąże się z opłatą konferencyjną w wysokości co najmniej 2,5 tys. zł netto.

 • Referat do 20 minut
 • Warsztat do 1,5 godziny
 • Pełne uczestnictwo dla jednej osoby
 • Banner w foyer Auli
 • umieszczenie w monografii z materiałami metodycznymi swoich materiały, zgodnie z przyjętymi zasadami publikacji, i kolorowej reklamy firmy zajmującej jedną stronę B5 w formacie ekonomicznym.

Aktywności te należy zgłosić zgodnie z zasadami opisanymi w części Zgłaszanie wystąpień.
Osoby z firmy powinny być zarejestrowane ze statusem "Gość", w afiliacji należy podać nazwę firmy.

Sponsor Główny Konferencji
Uzyskanie statusu Sponsora Głównego Konferencji wiąże się z opłatą konferencyjną w wysokości co najmniej 5 tys. zł netto. W cenie tej można wykorzystać każdą z następujących aktywności:

 • Wykład plenarny do 30 minut
 • Referat do 20 minut
 • Dwa warsztaty po maksymalnie 1,5 godziny
 • Pełne uczestnictwo dla dwóch osób
 • Banner w Auli i w foyer Auli
 • umieszczenie w monografii z materiałami metodycznymi swoich materiały, zgodnie z przyjętymi zasadami publikacji, i kolorowej reklamy firmy zajmującej jedną stronę B5 w formacie ekonomicznym.

Aktywności te należy zgłosić zgodnie z zasadami opisanymi w części Zgłaszanie wystąpień
Osoby z firmy należy zarejestrować ze statusem "Gość", a w afiliacji podać nazwę firmy.

Wszyscy Sponsorzy mają możliwość:

 • umieszczenia logo i łącza do strony firmy na stronie konferencyjnej,
 • umieszczenia logo firmy na wybranych dokumentach konferencji,
 • umieszczenia wizytówki firmy w materiałach konferencyjnych,
 • przekazania ulotek i gadżetów reklamowych uczestnikom konferencji na zasadach ustalonych z organizatorem.

Stoisko

Sponsorzy, firmy i instytucje współpracujące mają możliwość wystawienia własnego stoiska na czas trwania konferencji w foyer Auli WMiI za cenę 500 zł netto. Wielkość stoiska 4 m2. Organizatorzy mogą dostarczyć dwa stoliki i dwa krzesła. Stoiska o innej wielkości należy uzgodnić z organizatorami.
Stanowisko takie mogą również wykupić inne firmy, które nie muszą mieć statusu sponsora, jednak wtedy jedna osoba z firmy powinna zarejestrować się jako uczestnik konferencji i uiścić pełną opłatę konferencyjną.
Pozostałe osoby ze stoiska powinny być zarejestrowana ze statusem "Inny", w afiliacji należy podać nazwę firmy - nie uczestniczą one wtedy w innych aktywnościach konferencji.

Warsztaty i wystąpienie
Każda firma może przeprowadzić promujące jej działania warsztaty lub wystąpienie wpisujące się w tematykę Konferencji. Opłata za możliwość przeprowadzenia aktywności wynosi 750 zł. Osoba prowadząca warsztat lub wystąpienie powinna zarejestrować się jako uczestnik konferencji i uiścić pełną opłatę konferencyjną.

Publikacja materiałów i reklamy firmy
Wszyscy Sponsorzy i firmy mogą umieścić w monografii z materiałami metodycznymi swoje materiały, zgodnie z przyjętymi zasadami publikacji, i kolorową reklamę firmy zajmującą jedną stronę B5 w formacie ekonomicznym.

Inne sprawy będą regulowane umowami sponsorskimi.

Wpłaty sponsorskie
Wpłaty należy dokonać zgodnie z ważnymi datami na konto:

Oddział Kujawsko-Pomorski
Polskiego Towarzystwa Informatycznego
BZ WBK 4 o/Warszawa
13 1090 1056 0000 0001 1121 2154
z dopiskiem: IwE2018, nazwa firmy

Wpłaty związane z uczestnictwem dodatkowych osób z firm należy wpłacać na konto:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
Z tytułem wpłaty: IwE2018, imię i nazwisko uczestnika

Materiały reklamowe
Materiały reklamowe należy przesłać zgodnie z ważnymi datami pod adresem:

Wydział Matematyki i Informatyki UMK
Oddział Kujawsko-Pomorski
Polskiego Towarzystwa Informatycznego
87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18
z dopiskiem IwE2018

Współpraca
 

Toruń