O Konferencji

Cele ogólne Konferencji

Celem konferencji jest wykazanie ścisłego związku informatyki, myślenia algorytmicznego i programowania z wszystkimi dziedzinami nauki oraz opracowanie metodycznych aspektów wprowadzania do szkół i na uniwersytety myślenia komputacyjnego podpartego programowaniem.

Cele szczegółowe Konferencji:
Cele szczegółowe konferencji to omówienie, analiza, dyskusja i ocena działań związanych z następująca tematyką:

  • algorytmika i programowanie;
  • wokół nowej podstawy programowej informatyki;
  • metodyczne aspekty wprowadzania programowania od najmłodszych lat;
  • roboty... do roboty w szkole;
  • przygotowanie nauczycieli informatyki do prowadzenia zajęć;
  • wsparcie informatyką innych przedmiotów;
  • informatyczny rozwój szkoły;
  • zawód informatyka - w szkole i na uczelni.