Prezentacje

Różne oblicza abstrakcji
Prof. Jan Madey
Uniwersytet Warszawski
Informatyka w szkole - algorytm Dijkstry dla każdego
Prof. Krzysztof Diks
Uniwersytet Warszawski

Jak pogodzić tradycję z rozwiązaniami przyszłości? Kompleksowe rozwiązania dla edukacji
Andrzej Gugała
Grupa MAC S.A. Sponsor Główny

Szkoła wobec wirtualnej rzeczywistości
Prof. Wojciech Cellary
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Programowanie a rozwój moralny i poznawczy dzieci
Prof. Stanisław Dylak
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Co dalej po szkole i uczelni - informatycy na krajowym rynku pracy. Cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT
Tomasz Kulisiewicz
PTI

Rozwój pojęć informatycznych od pierwszej klasy
Prof. Maciej M. Sysło
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Otwarty umysł nauczyciela najważniejszym elementem sukcesu zmian w edukacji informatycznej - panel dyskusyjny z udziałem Zespołu ds. podstawy programowej z informatyki
dr Anna Beata Kwiatkowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Program Klasa z ECDL - efektywne nauczanie informatyki
dr Jacek Pulwarski
ECDL PTI

Microsoft dla Edukacji - przykłady rozwiązań wspierających naukę programowania oraz uczenia przedmiotów STEM
Agata Kapica
Microsoft

Współpraca

Patronat medialny