Publikacja IwE 2017Spis treści

Kwiatkowska A. B., Wstęp

Informatyka w nauczaniu wczesnoszkolnym

Kopczyński T., EDUMATA – Kształtowania kompetencji logiczo-matematycznych na etapie edukacji wczesnoszkolnej

Machnacz E., Wasilewski P., Kształtowanie myślenia sekwencyjnego u dzieci przedszkolnych za pomocą programowania robotów

Rygielska A., Wykorzystanie nowoczesnych metod wspieranych tik w pracy z uczniem młodszym

Sobera J., Szczerba-Zubek A.,Cieślar N., Programowanie w nauczaniu zintegrowanym

Sysło M.M., Rozwój pojęć informatycznych od pierwszej klasy [ prezentacja]

Programowanie

Borowiecka A., Borowiecki M., Projektujemy gry, tablice w processingu

Borowiecki M., Chechłacz K., Od programowania wizualnego do tekstowego

Borowiecka A., Olędzka K., Scratch na poważnie?

Jochemczyk W., Olędzka K., Pythonowe wyzwania dla początkujących

Jurkiewicz A., Python nie tylko dla nauczycieli informatyki

Kranas W., Między blokami a kodem programu w poszukiwaniu środowiska do uczenia programowania

Kurpiewski D., Programowanie jak uczyć, z pomocą czego i dlaczego

Mikulski K., Programowanie elementem kreatywnej pedagogiki

Polewczyński A., Bloczki pomocne w nauce programowania

Rybus J., Zaprogramuj polską szkołę

Soukup B., Nauka programowania baltie w polsce w latach 2010-2017

Szabłowicz-Zawadzka G., Programowanie w pythonie – od pierwszych kroków

Roboty… do roboty w szkole

Bury T., Druk 3D w szkole

Jurkiewicz A., Elektronika, mechatronika, robotyka. Zabawa i programowanie

Jurkiewicz A., Robotyka i programowanie w klasach 4-8 i wyżej (minecraft i python)

Jurkiewicz A., Robotyka w klasach 4-6 i 7-8 zabawa i programowanie

Informatyka poza informatyką

Herma S., Raczek W., Żywczak B., Rozwijanie kompetencji informatycznych na przykładzie problemu plecakowego

Jelińska A., Kompetencje przyszłości. Po co nauczycielom przedmiotów nieinformatycznych programowanie?

Perekietka P., Kodowanie niejedno ma imię. Sposoby reprezentowania informacji

Rostkowska M., Poszukiwanie programowania i myślenia komputacyjnego w innych przedmiotach w nowej podstawie programowej

Adam Szalach Koncepcja wykorzystania eyetrackingu w korelacji nauczania informatyki oraz przedmiotów przyrodniczych

Szulc S., Wykorzystanie platformy Khan Academy w tworzeniu projektu. Zegar binarny za pomocą języka javascript

Zawód informatyka – w szkole i na uczelni

Bała P., Inżynieria obliczeniowa w ICM UW – jak nauczyć informatyki nie informatyków

Czarkowska K., Pokorska J., Dobre praktyki w nauczaniu zawodu technik informatyk w obliczu zmian w kształceniu zawodowym

Kędracka-Feldman E., Kształcenie zawodowe informatyczne czyli ...?

Jasińska A., Kornacki P., Szymczak M., Kształcenie zawodowe w reformie szkolnictwa od 2017 roku

Kulisiewicz T., Ostrowska B., Co dalej po szkole i po uczelni – informatycy na krajowym rynku pracy cele Rady ds. Kompetencji Sektora IT [ prezentacja]

Koziński M., Nauczanie przez działanie w praktyce. Programowanie zespołowe oczami opiekuna zespołu.

Wsparcie uczniów

Plebańska M., Otwarte lekcje – Sharing Education. Projekt tworzenia otwartych zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem platformy Itunes U

Sobocha E., Praktyczne zastosowanie kompetencji cyfrowych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną

Trawka A., Świętokrzyska akademia młodych informatyków

Wsparcie działań nauczycieli i szkoły

Andrzejewski D., Jak zmieniamy naszą szkołę – otwarte lekcje

Gałuszka F., Programowanie i inne zmiany w edukacji informatycznej. Jak je wdrożyć efektywnie i przyjemnie – bibliopoint.pl

Jaworowicz B., Poturała W., Pokazać, zainteresować i zaangażować. Wykorzystanie aplikacji Padlet i Educaplay

Moczkodan R., 19 najczęstszych błędów, jakie (nadal!) popełniamy w prezentacjach multimedialnych

Łukawski T., Szkoła umiejętności XXI wieku

Stachera H., SageMath w praktyce szkolnej przykład pracy metodą projektów

Wikaryjczyk L., Bezpłatny dziennik elektroniczny i nie tylko... Zintegrowane rozwiązanie edukacyjne

Wikiera D., Cyfryzacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie

Wrona A., Interaktywne repetytorium w kontekście odwróconej klasy

Dodatkowe materiały na warsztaty

Piwiński M., Sieci bezprzewodowe IEEE 802.11

Benato A., Pezzuol A., Stoppato A., Tosato R., Computer Simulation of Hydraulic Power Plants

Współpraca

Patronat medialny