Ważne daty

Kalendarz Konferencji IwE2017


Rozpoczęcie rejestracji na konferencję 10 kwietnia 2017
Termin zgłaszania propozycji autorskich warsztatów i referatów oraz przesłania pełnej wersji tekstu do publikacji 25 maja 2017
Informacja o przyjęciu warsztatu lub referatu oraz przekazanie uwag do tekstów 10 czerwca 2017
Termin opublikowania programu oraz opisów warsztatów i referatów. 10 czerwca 2017
Termin wpłat sponsorskich 12 czerwca 2017
Zapisy uczestników Konferencji na warsztaty. 12-22 czerwca 2017
Termin przesłania materiałów reklamowych przez firmy 15 czerwca 2017
Ostateczny termin rejestracji/zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i wpłaty wpisowego 22 czerwca 2017
Wydanie monografii z materiałami metodycznymi z IwE 2017 IwE 2017
Konferencja IwE2017 27-29 czerwca 2017
Ewaluacja Konferencji i zaświadczenia o uczestnictwie w Konferencji dostępne przez Internet. od 1 lipca - 1 września 2017

Współpraca

Patronat medialny