O konferencji

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza:

 • nauczycieli informatyki,
 • wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli akademickich i wykładowców, którzy chcą podnosić efekty kształcenia stosując nowoczesne technologie,
 • dyrektorów szkół i metodyków wszystkich przedmiotów

na IX Konferencję "Informatyka w Edukacji" IwE2012.
W konferencji co roku bierze udział prawie 300 nauczycieli. Kolejną, już IX edycję konferencji będą stanowiły tradycyjnie wykłady, warsztaty i seminaria/warsztaty firm sponsorskich. Zobacz relację filmową z poprzedniej edycji konferencji.
Uczestnictwo w konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji. Wykłady konferencyjne są wykładami otwartymi dla wszystkich chętnych. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszego zalogowania w serwisie i zapisania się na wybrane warsztaty - liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na warsztaty będą możliwe w dniach 13-25 czerwca 2012.
Konferencja ma zasięg regionalny, mile widziani są również nauczyciele spoza regionu kujawsko-pomorskiego. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Polecamy akademiki i hotele w Toruniu.

Termin Konferencji: 3-4 lipca 2012 roku

Miejsce Konferencji: Wydział Matematyki i Informatyki UMK, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18

Tematyka Konferencji:

 • rola informatyki w rozwoju człowieka,
 • metodyka nauczania informatyki,
 • praca z uczniem uzdolnionym informatycznie,
 • informatyka w kształceniu zawodowym,
 • nowoczesne technologie w pracy każdego nauczyciela,
 • szkoła a e-nauczanie,
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji a informatyka w edukacji.

Cele Konferencji:

 • podnoszenie jakości pracy nauczycieli informatyki
 • wskazywanie możliwości zwiększania efektów kształcenia przez stosowanie nowoczesnych technologii w pracy każdego nauczyciela i dyrektora szkoły, nauczyciela akademickiego i wykładowcy.

Zaświadczenia o udziale w Konferencji
Wszyscy zarejestrowani uczestnicy wykładów i warsztatów konferencyjnych otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w Konferencji. Zaświadczenie będzie można wydrukować ze strony konferencyjnej po 10 września 2012 roku. Dokument jest ważny z pieczątką i podpisem dyrektora szkoły, placówki, której są Państwo pracownikami.

Publikacja
Podczas Konferencji wszyscy uczestnicy otrzymają materiały z poprzedniej jej edycji. Po tegorocznej Konferencji organizatorzy również planują wydanie materiałów metodycznych dla nauczycieli, z wykładów i warsztatów konferencyjnych, w formie drukowanej książki. Autorów prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi przygotowania publikacji.