Komitety

Kierownictwo konferencji:

dr Anna Beata Kwiatkowska, WMiI UMK, PTI

Członkowie Komitetu Naukowego

prof. Piotr Bała, PTI
dr Maria Berndt-Schreiber, WMiI UMK, PTI
prof. Krzysztof Diks, UW
prof. Adam Jakubowski. WMiI UMK. PTI
prof. Stanisław Kasjan, WMiI UMK
dr Anna Beata Kwiatkowska, WMiI UMK, PTI
prof. Jan Madey, UW, PTI
dr hab. Rafał Moczkodan, WFil UMK
mgr Włodzimierz Marciński, Prezes PTI
mgr Andrzej Polewczyński, WMiI UMK, PTI
prof. Andrzej Rozkosz, WMiI UMK
prof. Sławomir Rybicki, Dziekan WMiI UMK
dr Krzysztof Skowronek, WMiI UMK, PTI
prof. dr hab. Maciej M. Sysło, WWSI

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

mgr Sylwia Jędrzejewska, GiLA
dr Anna Beata Kwiatkowska
dr Grzegorz Marczak, WMiI UMK, PTI
mgr Andrzej Polewczyński, WMiI UMK, PTI
mgr Magdalena Olszewska, WMiI UMK
mgr Karina Pokorska, AiP UMK
mgr Jakub Przybysz, WMiI UMK
dr Krzysztof Skowronek, PTI
prof. dr hab. Maciej M. Sysło, WWSI
mgr Piotr Woronowicz, PTI

mgr Anna Jasińska, ZSM1 Bydgoszcz