Ważne terminy

Kalendarz Konferencji IwE2019  

Rejestracja na konferencję

15 kwietnia - 12 20 czerwca 2019

Termin wczesnych wpłat wpisowego i opłat sponsorskich - opłata obniżona do 80%

15 maja 2019

Zgłaszanie propozycji autorskich wykładów, referatów lub warsztatów 15 maja 2019
Przesłanie prac dotyczących wykładów, referatów i warsztatów do monografii

31 maja 2019

Uwaga: Prace nie będą przyjmowane po terminie ze względu na konieczność zrecenzowania monografii.

Opublikowanie opisów wykładów, referatów, warsztatów 8 czerwca 2019
Opublikowania programu wykładów, referatów, warsztatów 8 12 czerwca 2019
Zapisy uczestników Konferencji na warsztaty 10 12 - 20 czerwca 2019
Termin ostatecznych wpłat wpisowego i opłat sponsorskich 31 maja 2019 20 czerwca 2019
Termin przesłania materiałów reklamowych przez firmy 20 czerwca 2019
Wydanie monografii z materiałami metodycznymi z IwE 2019 IwE 2019
Konferencja IwE2019 25 czerwca - 27 czerwca 2019
Ewaluacja Konferencji od 1 lipca - 15 września 2019
Zaświadczenia o uczestnictwie w Konferencji dostępne przez Internet. od 1 lipca - 15 września 2019