O Konferencji

XVI Konferencja Informatyka w Edukacji odbędzie się w dniach 25-27 czerwca 2019 roku. Pobierz plakat.

Temat przewodni IwE2019:

Edukacja informatyczna a rozwój sztucznej inteligencji

Konferencja jest organizowana przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Instytucje te mają długą tradycję w rozwijaniu i wdrażaniu informatyki na wielu polach w edukacji, są kolebką ogólnopolskich inicjatyw takich jak: IwE z odsłonami międzynarodowymi, Konkurs Informatyczny Bóbr, próbna matura z informatyki, Godzina Kodowania. Konferencja jest przygotowywana jest przez zespół, którego członkowie od wielu lat uczestniczą w realizacji najważniejszych inicjatyw związanych z edukacją informatyczną w Polsce, jak i na forum międzynarodowym, nadając kierunek aktualnym zmianom. Tegoroczna IwE jest na liście imprez centralnych obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.

Realizacja konferencji jest możliwa dzięki jej dofinansowaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na upowszechnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych w ramach krajowych lub międzynarodowych konferencji naukowych (DUN).

Tradycyjnie, uczestnicy konferencji mogą zgłaszać wykłady, referaty i warsztaty, przesyłając jednocześnie teksty towarzyszące wystąpieniom, które po recenzji i redakcji ukazują się w monografii, materiały te są publikowane przed konferencją.

Tematyka szczegółowa:

 1. Myślenie komputacyjne w różnych przedmiotach, zawodach i dziedzinach życia.
 2. Wprowadzenie powszechnej nauki algorytmiki i programowania - podstawy teoretyczne i praktyczne dla rozumienia sztucznej inteligencji.
 3. Modelowanie sytuacji problemowych - relacje między informacjami i twórcze wnioskowanie.
 4. Robotyka w edukacji informatycznej - automatyzacja działań i rozwiązywanie problemów z użyciem technologii.
 5. Dobór narzędzi i języków programowania - otwarcie na nowoczesne języki przetwarzające duże zbiory danych i łatwo współpracujące z multimediami, integrujące elementy robotyki, elektroniki i innych urządzeń.
 6. Projektowanie i modelowanie 3D - rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
 7. Strategie pozyskiwania i kształcenia młodzieży zainteresowanej informatyką -  rozwój talentów informatycznych.
 8. Autorytet nauczyciela informatyki - mistrz czy przewodnik?
 9. Dobre praktyki w zakresie metodyki nauczania przedmiotów informatycznych.
 10. Projekty i działania wspomagające nowoczesną edukację informatyczną.

Program

W programie Konferencji zaplanowano prawie sto aktywności:

 • wykłady plenarne wybitnych profesorów
 • referaty i warsztaty uczestników konferencji,
 • darmowe warsztaty dla nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 27 czerwca 2019 roku,
 • prezentacje i wykłady firm sponsorskich.

Dodatkowo:

 • podczas konferencji odbędą się posiedzenie Rady ds. Informatyzacji Edukacji MEN,
 • zaprezentowane zostaną nowe przedsięwzięcia w zakresie przygotowania nauczycieli do nauczania informatyki,
 • przybliżona zostanie działalność Polskiego Towarzystwa Informatycznego,
 • odbędzie się dyskusja o autorytecie zawodu nauczyciela informatyki.

W trakcie konferencji będzie można zwiedzać stoiska firm sponsorskich, na których prezentowane będą różnorodne pomoce dydaktyczne i nowe podręczniki. Atrakcyjnie zapowiada się uroczysta kolacja konferencyjna z udziałem grupy Pled Zepchlim, wzorującej się na kultowym zespole Led Zeppelin. W drugim dniu konferencji zapraszamy wszystkich uczestników na  bezpłatną imprezę taneczną w Klubie Lizard King - zaproszenia można odebrać przy rejestracji.

Konferencja trwa trzy dni i odbywa się w terminie 25-27 czerwca 2019 roku. Miejscem Konferencji jest Wydział Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu, ul. Chopina12/18. Wpłaty za uczestnictwo są opisane na stronie Rejestracja i logowanie.

Warunki uczestniczenia firm w konferencji są wymienione na stronie dla Sponsorów.