Miejsce Konferencji

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń

Przy Wydziale Matematyki i Informatyki mogą być kłopoty z bezpłatnym parkowaniem.

Informacja o strefach płatnego parkowania dostępna na stronie: http://www.bip.mzd.torun.pl/?cid=42

Patron medialny