Sponsorzy

Serdecznie zapraszamy firmy komercyjne do udziału w Konferencji, a tym samym do wsparcia działań związanych z podnoszeniem rangi edukacji informatycznej w naszym kraju.
Promowanie firmy komercyjnej na konferencji jest możliwe w następujący sposób:

Sponsor Główny Konferencji
Uzyskanie statusu Sponsora Głównego Konferencji wiąże się z opłatą konferencyjną w wysokości co najmniej 5 tys. zł. netto. Sponsor Główny ma możliwość przeprowadzenia 0,5 godzinnego wykładu plenarnego oraz, maksymalnie dwa razy w czasie konferencji, 1,5 godzinnego warsztatu lub 30 minutowego referatu, wpisującego się w tematykę wiodącą Konferencji. Aktywności te należy zgłosić zgodnie z zasadami opisanymi w części Zgłaszanie wystąpień. W opłacie sponsorskiej mieści się pełne uczestnictwo dla dwóch osób reprezentujących firmę. Osoby te powinny być zarejestrowane ze statusem "Gość", w afiliacji należy podać nazwę firmy.

Sponsor Konferencji
Uzyskanie statusu Sponsora Konferencji, wiąże się z opłatą konferencyjną w wysokości co najmniej 2,5 tys. zł netto. Sponsor ma możliwość przeprowadzenia wpisującego się w tematykę wiodącą konferencji 1,5 godzinnego warsztatu lub 30 minutowego referatu - maksymalnie dwa razy w trakcie konferencji. Aktywności te należy zgłosić zgodnie z zasadami opisanymi w części Zgłaszanie wystąpień. W opłacie sponsorskiej mieści się pełne uczestnictwo dla dwóch osób reprezentujących firmę. Osoby te powinny być zarejestrowane ze statusem "Gość", w afiliacji należy podać nazwę firmy.

Wszyscy Sponsorzy mają możliwość:
* umieszczenia logo i łącza do strony firmy na stronie konferencyjnej,
* umieszczenia logo firmy na wybranych dokumentach konferencji,
*postawienia firmowego banneru - Sponsor Główny w Auli i jej foyer, a Sponsor - w foyer Auli.
* umieszczenia wizytówki firmy w materiałach konferencyjnych,
* przekazania ulotek i gadżetów reklamowych uczestnikom konferencji na zasadach ustalonych z organizatorem.

Stoisko
Wszyscy Sponsorzy Główni i Sponsorzy mają możliwość wystawienia własnego stoiska na czas trwania konferencji w foyer Auli WMiI za cenę 500 zł netto. Wielkość stoiska 4 m2. Organizatorzy mogą dostarczyć dwa stoliki i dwa krzesła. Stoiska o innej wielkości należy uzgodnić z organizatorami. Stanowisko takie mogą również wykupić inne firmy, które nie muszą wtedy mieć statusu sponsora, jednak wtedy jedna osoba z firmy powinna zarejestrować się jako uczestnik konferencji i uiścić pełną opłatę konferencyjną.Pozostałe osoby ze stoiska powinny być zarejestrowana ze statusem "Inny", w afiliacji należy podać nazwę firmy - nie uczestniczą one wtedy w innych aktywnościach konferencji.

Warsztaty i wystąpienie
Każda firma może przeprowadzić promujące jej działania warsztaty lub wystąpienie wpisujące się w tematykę Konferencji. Opłata za możliwość przeprowadzenia aktywności wynosi 750 zł, aktywność może być w trakcie konferencji raz powtórzona. Osoba prowadząca warsztat lub wystąpienie powinna zarejestrować się jako uczestnik konferencji i uiścić pełną opłatę konferencyjną.

Publikacja materiałów i reklamy firmy
Wszyscy Sponsorzy mogą umieścić w monografii z materiałami metodycznymi swoje materiały, zgodnie z przyjętymi zasadami publikacji, i kolorową reklamę firmy zajmującą jedną stronę B5 w formacie ekonomicznym.

Inne sprawy będą regulowane umowami sponsorskimi.

Wpłaty sponsorskie
Wpłaty należy dokonać zgodnie z ważnymi datami na konto:

Oddział Kujawsko-Pomorski
Polskiego Towarzystwa Informatycznego
BZ WBK 4 o/Warszawa
13 1090 1056 0000 0001 1121 2154
z dopiskiem IwE2016

Materiały reklamowe
Materiały reklamowe należy przesłać zgodnie z ważnymi datami pod adresem:

Wydział Matematyki i Informatyki UMK
Oddział Kujawsko-Pomorski
Polskiego Towarzystwa Informatycznego
87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18
z dopiskiem IwE2016

Patron medialny