Zgłaszanie wystąpień i warsztatów, publikacja

Poza uczestnictwem w wykładach i warsztatach, uczestnicy konferencji IwE, bazując na swoim doświadczeniu, mogą zgłaszać własne wykłady, referaty lub warsztaty dla nauczycieli o tematyce wpisującej się w tematykę konferencji. Publikacje związane z tymi aktywnościami będą wydane w monografii. Jednym z warunków przyjęcia wykładu lub referatu na Konferencję jest opracowanie do niego pełnej publikacji. Przy warsztacie nie ma takiego obowiązku.

Warsztaty mogą trwać 45, 90 lub 180 minut, referat do 30 minut. Sprawy związane z wykładami należy uzgadniać bezpośrednio z organizatorami.
Aby zgłosić jedną z tych czynnych form uczestnictwa w Konferencji należy w terminach określonych w miejscu ważne daty:

  1. Zarejestrować się na stronie Konferencji – login posłuży do wielokrotnego logowania się do strefy uczestnika.
  2. Zalogować się w serwisie Konferencji.
  3. Zgłosić aktywność (wykład, referat, warsztat) przez wypełnienie formularza zgłoszenia. Dla każdej aktywności trzeba wypełnić jeden formularz.
  4. Po zapisaniu formularza można przejść do listy zgłoszonych wykładów, referatów i warsztatów. W tym miejscu jest możliwość zarządzania zgłoszeniami oraz przesłania publikacji.
  5. Tą drogą należy przesłać plik z tekstem do wykładu, referatu lub warsztatu przygotowanym zgodnie z szablonem publikacji.
  6. W odpowiednim czasie pojawi się informacja o przyjęciu zgłoszenia z ewentualnymi uwagami do tekstu, formy i czasu wystąpienia.
  7. W odpowiednim terminie należy przesłać ostateczną wersję publikacji.

Za publikację w monografii są liczone punkty, jeśli artykuł zajmuje co najmniej 11 stron B5 w formacie ekonomicznym.
Terminowo przesłane i przyjęte prace zostaną wydane w zwartej publikacji przed Konferencją Informatyka w Edukacji, IwE2016.

Ze względu na kontynuację odwróconego charakteru konferencji, zapraszamy autorów zaakceptowanych aktywności do wcześniejszego umieszczania materiałów do wykładów i warsztatów na moodle konferencji. Mogą to być również pełne kursy. W sprawie materiałów i kursów należy kontaktować się z Sekretarzem konferencji, Panem Andrzejem Polewczyńskim, ap@mat.umk.pl.

Patron medialny