Ważne daty

Kalendarz Konferencji IwE2016

Szanowni Państwo, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem Konferencją, organizatorzy musieli ponownie zweryfikować terminy kalendarza. Przepraszamy za utrudnienia.

Rozpoczęcie rejestracji uczestników 27.04.2016
Termin zgłoszenia tematów warsztatów oraz ich opisów przeznaczonych do umieszczenia na stronie Konferencji (po akceptacji). 20.05.2016
Informacja o przyjęciu warsztatu do przeprowadzenia podczas Konferencji. 23.05.2016
Termin zgłaszania tematów wykładów i referatów oraz przesłania pełnej wersji tekstu do wykładów, referatów i warsztatów w szablonie publikacji. 3.06.2016
Informacja o przyjęciu wykładu lub referatu na Konferencję oraz przekazanie uwag do publikacji związanych z przyjętymi wykładami, referatami i warsztatami 05.06.2016M 08.06.2016
Opublikowanie ramowego programu Konferencji. 05.06.2016, 08.06.2016 11.06.2016 14.06.201616.06.2016
Zapisy na warsztaty 10-20.06.2016 13-23.06.2016 15-23.06.2016 17-24.06.2013 17-26.06.2013
Termin nadsyłania ostatecznych wersji tekstów do wykładów, referatów i warsztatów oraz innych materiałów przeznaczonych do druku. 12.06.2016 15.06.2016
Termin wpłat dla firm uczestniczących w konferencji 15.06.2016
Termin przesłania materiałów reklamowych przez firmy 20.06.2016
Ostateczny termin rejestracji/zgłoszenia uczestnictwa w konferencji i wpłaty wpisowego 20.06.2016 24.06.2016 26.06.2016
Konferencja IwE2016 28-30 czerwca 2016
Ewaluacja Konferencji od 28.06.2016 do 10 lipca 2016 od 15.07.2016 do 31 sierpnia 2016
Zaświadczenia o uczestnictwie w Konferencji dostępne przez Internet. od 1 lipca 2016od 15 lipca 2016

Patron medialny