Materiały pokonferencyjne
Przygotowanie i udostępnienie materiałów w tym tomie zostało częściowo sfinansowane przez:
the Google Education and University Relations Found of Tides Foundation.
Więcej informacji o tym tomie znajduje się we Wstępie.

Spis treści

Sysło M.M., Wstęp

Wokół nowej podstawy programowej dla informatyki

Kwiatkowska A. B., W poszukiwaniu abstrakcyjnego modelu

Sysło M.M., Wprowadzając… porządek

Diks K., Po co komu sortowanie w szkole

Perekietka P., Informatyka unplugged (bez komputera) w kształceniu myślenia komputacyjnego

Herma S., Żywczak B., O kształtowaniu myślenia twórczego na przykładzie wybranych zagadnień rekurencyjnych, implementowanych w środowisku VBA MS Excel

Jochemczyk W., Olędzka K., Ważenie a system binarny

Marcinowska N., Szubartowski R., Kwaśnik M., Rola ucznia w przekazywaniu wiedzy

Programowanie

Koba G., Programowanie od pierwszoklasisty do maturzysty

Bała L., Bała P., Nauczanie programowanie w szkole podstawowej: Sctartch

Jelińska A., „Zrozumieć programowanie” – różne formy i możliwości wsparcia realizacji nowej podstawy

Swacha J., Webowe środowiska do nauki programowania

Sobera J., Szczerba-Zubek A., Programowanie na różnych etapach edukacyjnych

Soukup B., Wprowadzenie nauki programowania w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Roboty… do roboty w szkole

Śmiełowska-Bohn M., Wicek A., Programowanie z Dashem i Dotem. Od zabawy do programowania

Karwasiński Z., Ludwiczak B., Scottie Go! – Innowacyjna gra do nauki programowania dla najmłodszych

Rostański M., Borczyk W., Lipka R., Logika, algorytmika, programowanie na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie aplikacji Game Code Lab

Bury T., Informatyka, programowanie i roboty

Piasecki J., Robotyka z zestawami Lego Education

Wsparcie informatyką innych przedmiotów

Kędracka-Feldman E., Rostkowska M., Nowa podstawa programowa z informatyki szansą na zmianę dydaktyki wszystkich szkolnych przedmiotów

Romańska A., Globisens na lekcjach przyrody

Kopczyński T., EDUMATRIX – nowe oblicze matematyki i programowania dla najmłodszych

Przygotowanie nauczycieli

Dutkiewicz A., Kołowska-Gawiejnowicz M., Nauczanie matematyki i informatyki. Nowy kierunek studiów na UAM w Poznaniu

Sysło M.M., Standardy przygotowania nauczycieli informatyki

Plebańska M., Nauczyciel kluczową „technologią w szkole” – cyfrowe kompetencje nauczycieli

Janczak D., Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania nowych technologii

Wsparcie uczniów, nauczycieli i szkół

Ankowski G., Wsparcie dla edukacji szeroką ofertą Grupy Helion

Makowski A., WSiPnet – idealne rozwiązanie dla szkół

Wiśniewska A., E-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej jako próba zmiany paradygmatu podręcznika

Mierzecka A., Kisilowska M., Jasiewicz J., Świetlice szkolne jako potencjał przestrzeni edukacji cyfrowej

Wrona A., Konkurs informatyczny Bóbr 2015, czyli wieści z żerami

Śliwowski K., Otwarte zasoby edukacyjne jako wsparcie kompetencji cyfrowych i informatycznych

Wikiera D., Linux w szkole podstawowej

Materiały na warsztaty

Borowiecka A., Olędzka K., Przygotowujemy aplikację mobilną

Danieluk M., Jak czarodziej wybudował dom, a zmęczony kot napił się mleka, czyli bajki o budowaniu z klocków

Jochemczyk W., Czas na programowanie

Krajewska-Kranas I., Kranas W., Gimnazjalisto, zrób to sam – programowanie w Scratchu

Kranas W., Wprowadzenie do programowania w Akademii Khana

Osińska V., Malak P., Dynamiczne sieci społeczne. Projektowanie i analiza

Szabłowicz-Zawdzaka G., Chmura w edukacji. Praca synchroniczna na dyskach sieciowych i aplikacje dostępne on-line

Dalej >>>

Patron medialny