Komitety

Kierownictwo
przewodnicząca - Anna Beata Kwiatkowska, WMiI UMK, PTI
wiceprzewodniczący - Maciej M. Sysło, WMiI UMK, UWr
sekretarz - Andrzej Polewczyński, WMiI UMK, VLO, PTI

Komitet Naukowy
prof. Piotr Bała, PTI
dr Maria Berndt-Schreiber, WMiI UMK, PTI
prof. Krzysztof Diks, UW
prof. Adam Jakubowski. WMiI UMK. PTI
prof. Stanisław Kasjan, WMiI UMK
dr Anna Beata Kwiatkowska, WMiI UMK, PTI
prof. Jan Madey, UW, PTI
dr hab. Rafał Moczkodan, WFil UMK
prof. Marian Noga, Prezes PTI
mgr Andrzej Polewczyński, WMiI UMK, PTI
prof. Andrzej Rozkosz, WMiI UMK
prof. Sławomir Rybicki, Dziekan WMiI UMK
dr Krzysztof Skowronek, WMiI UMK, PTI
prof. Maciej M. Sysło, WMiI UMK, UWr

Komitet Organizacyjny
sprawy ogólne - dr Anna Beata Kwiatkowska, WMiI UMK, PTI, aba@mat.umk.pl, tel. 602 184 813
sprawy ogólne - prof. Maciej M. Sysło, WMiI UMK, UWr, syslo@ii.uni.wroc.pl, tel. 604 515 777
Biuro Konferencji - mgr Sylwia Jędrzejewska, WMiI UMK, trelinka@mat.umk.pl
kontakt z mediami - dr Maria Berndt-Schreiber, WMiI UMK, UWr, berndt@mat.umk.pl
rozliczenia finansowe - mgr Karina Pokorska, UMK, karinap@umk.pl, tel. 519 851 939, mgr Piotr Woronowicz, RSEI WMiI UMK, PTI, piowor@mat.umk.pl
rejestracja na konferencję i warsztaty - mgr Michał Dudkiewicz, WMiI UMK, PTI, jaymz@mat.umk.pl, mgr Paweł Lebioda, WMiI UMK, killer@mat.umk.pl
przygotowanie techniczne pracowni na warsztaty i sal wykładowych - mgr Grzegorz Marczak, lielow@mat.umk.pl, mgr Maciej Koziński, WMiI UMK, PTI, mkozinsk@mat.umk.pl, WMiI, PTI
strona WWW i moodle konferencji - mgr Andrzej Polewczyński, WMiI UMK, PTI, ap@mat.umk.pl
sprawy wyżywienia - dr Krzysztof Skowronek, WMiI UMK, PTI, krzysko@mat.umk.pl
fotografie - mgr Andrzej Petrykowski, RSEI, PTI
prace porządkowe - mgr Magdalena Olszewska, magdalena.olszewska@mat.umk.pl
organizacja stoisk firm sponsorskich - mgr Bolesław Otręba, botreba@umk.pl

Patron medialny