Lista wykładów i referatów na XIII Konferencji IwE 2016

  Jan Madey
  Uniwersytet Warszawski
  Co zawdzięczamy informatycznym 'noblistom' ?
  Jak wiadomo, w informatyce odpowiednikiem nagrody Nobla jest nagroda Turinga, przyznawana corocznie osobie (a niekiedy paru osobom) za wybitne osiągnięcia, przez stowarzyszenie Association for Comuting Machinery (ACM). Pierwszą nagrodę Turinga otrzymał w 1966 roku Alan Perlis „za wpływ na rozwój zaawansowanych technik programowania i budowy kompilatorów”. Poza prestiżem wyróżnieniu temu towarzyszy nagroda pieniężna, która z początkowej kwoty 25 tysięcy dolarów USA wzrosła w 2014 roku do jednego miliona dolarów (po zaangażowaniu się w jej realizację firm sponsorujących). Laureatami w 2015 roku byli dwaj Amerykanie: Whitfield Diffie oraz Martin Helman „za wkład we współczesną kryptografię”. W wykładzie przedstawimy krótko kilku wybranych laureatów tej nagrody, których osiągnięcia są istotnie powiązanie z główną tematyką tegorocznej konferencji Informatyka w Edukacji. Dodatkowe kryterium doboru osób będzie przedstawione już w trakcie wykładu.

  Krzysztof Diks
  Uniwersytet Warszawski
  Wszystko co chcielibyście wiedzieć o sortowaniu, a baliście się zapytać
  Zarówno stara, jak nowa, proponowana podstawa programowa z informatyki zawierają punkty poświęcone sortowaniu. Na wykładzie postaram się przekonać, że tematyka sortowania jest fascynująca i może zostać wykorzystana do nauczania wielu aspektów informatyki, w tym algorytmiki i programowania, na każdym poziomie edukacyjnym.

  Maciej M. Sysło
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Wprowadzając ... porządek
  Proponowana podstawa programowa kształcenia informatycznego obejmuje 12 lat szkolnej edukacji - informatyka, a w ramach niej - programowanie, jest adresowane do wszystkich uczniów na każdym poziomie edukacyjnym. Wyzwaniem dla nauczycieli staje się więc, w jaki sposób zainteresować i zaangażować uczniów do zgłębianie tej dziedziny przez tyle lat, a przecież nie każdy z nich będzie programistą czy informatykiem. Wykład będzie poświęcony kwestiom metodycznym - jak uczyć, oraz jakie przygotowanie powinni mieć nauczyciele podejmujący to wyzwanie. Zaprezentowane zostaną konkretne propozycje metodyczne. W szczególności przykład porządkowania ilustruje pojęcia, które mogą być rozwijane przez 12 lat w szkole.

  Maciej M. Sysło
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Standardy przygotowania nauczycieli informatyki
  Przedstawiony zostanie dokument, w którym opisano standardy przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotu informatyka. Standardy odnoszą się do trzech grup nauczycieli (1-3, 4-6+gim+LO-podstawa, LO-rozszerzenie) i zostały podzielone na czterech obszarów kompetencji nauczycieli, nauczyciel: (1) wykazuje się znajomością informatyki w zakresie, w jakim naucza i stosuje tę dziedzinę w szkole, i umiejętnościami wyjaśniania pojęć i zasad tej dziedziny oraz przekazywania ich innym; (2) celowo i efektywnie posługuje się metodami nauczania informatyki; (3) rozwija środowisko kształcenia informatycznego; (4) Angażuje się w profesjonalny rozwój. Standardy są sformułowane w terminach czynności nauczyciela z uczniami i ich osiągnięć.

  Piotr Bała
  ICM Uniwersytet Warszawski
  Nauczanie programowanie w szkole podstawowej - doświadczenia praktyczne
  Nauczanie programowania staje się ważnym elementem podstawy programowej. Doświadczenia związane z realizacją nauki programowania opierają się głównie na zajęciach pozalekcyjnych. Stosunkowo mało jest doświadczeń w zakresie wprowadzenia nauki programowania dla wszystkich uczniów w ramach zajęć obowiązkowych. W trakcie referatu przedstawimy doświadczenia z wprowadzenia nauki programowa w szkole podstawowej na przykładzie SP8 w Toruniu oraz na przykładzie Konkursu Kodowanie ze Scratchem organizowanego przez fundacje InSpe i FORK.


  Iwona Brzózka-Złotnicka
  Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania
  Jak nauczyciele uczą się programowania?
  Słowo o tym, jak zachęcić nauczycieli do uczenia się programowania i nauczania programowania innych, czyli o motywacji, szkoleniach i formach wsparcia.


  Tadeusz Bury
  Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
  Informatyka, programowanie i roboty
  „Czym skorupka za młodu nasiąknie” czyli o potrzebie przemyślanego rozpoczęcia powszechnej nauki programowania na przykładzie działań z roku szkolnego 2015/2016 w zakresie nauki programowania robotów, pracy z uczniem zdolnym informatycznie oraz organizacji zawodów pozwalających zmierzyć się uczniom ze swoimi rówieśnikami z innych szkół.


  Aldona Dutkiewicz
  Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki
  Nauczanie matematyki i informatyki - nowy kierunek studiów na WMI UAM w Poznaniu
  W październiku 2015 roku studenci na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczęli studia na nowym kierunku – Nauczanie matematyki i informatyki. Celem wykładu będzie prezentacja głównych założeń dotyczących programu studiów, efektów kształcenia oraz metod ich realizacji dla nowego kierunku studiów.


  Artur Dyro
  Learnetic S.A.
  Pomysły na ciekawe i efektywne kształcenie informatyczne - skąd wziąć zasoby, jakich narzędzi używać?
  Kształcenie informatyczne wymaga nie tylko sprzętu ale także dedykowanych narzędzi, które pozwolą nauczycielom w łatwy i szybki sposób przygotować ciekawe zasoby interaktywne wspierające naukę programowania i algorytmicznego myślenia. Najefektywniejszym sposobem użycia takich zasobów jest oczywiście platforma eLearningowa zapewniająca indywidualizację procesu nauczania oraz automatyzację oceniania. W czasie prezentacji przedstawione zostaną nowe narzędzia do tworzenia zasobów z zakresu kształcenia informatycznego oraz sposoby użycia tych zasobów na platformie eLearningowej. Dodatkowo omówione zostaną ciekawe przykłady zasobów interaktywnych przygotowane i udostępnione przez nauczycieli szkół z różnych etapów edukacyjnych.


  Sławomir Herma
  V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
  O kształtowaniu myślenia twórczego na przykładzie wybranych zagadnień rekurencyjnych, implementowanych w środowisku VBA MsExcel
  dr inż. Sławomir HERMA (ATH, V LO B-B), mgr inż. Bartłomiej ŻYWCZAK (V LO B-B). Wykład prezentuje szereg przykładów, umożliwiających kształtowanie i rozwijanie umiejętności myślenia twórczego u uczniów zdolnych oraz asymilacji niezbędnego aparatu pojęciowego dotyczącego zagadnień rekurencji i derekursywacji, z uwzględnieniem niektórych metod dydaktycznych odniesionych do powszechnie znanych technik stymulujących kreatywność. Dobór zagadnień problemowych jest nieprzypadkowy, a dokonany na podstawie wieloletniego doświadczenia zdobytego w trakcie prowadzenia zajęć informatycznych z uczniami (w klasach z rozszerzeniem mat. - inf.) w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej oraz wykładów i ćwiczeń realizowanych ze studentami w Katedrze Inżynierii Produkcji ATH w Bielsku-Białej.


  Dorota Janczak
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
  Przygotowanie nauczycieli do wykorzystania nowych technologii
  Wprowadzenie nowych technologii do szkół powinno być poprzedzone zaplanowanym, dobrze przygotowanym wsparciem dla nauczycieli. To od nich zaczynają się wszelkie zmiany. Jak powinno wyglądać takie wparcie oraz budowanie rozwoju zawodowego nauczycieli? Co powinniśmy proponować nauczycielom w ramach organizowanych dla nich kursów? Na co zwracać uwagę po ich zakończeniu? Warto przyjrzeć się bliżej doświadczeniom OEIiZK w Warszawie, wojewódzkiej placówce doskonalenia nauczycieli.


  Grzegorz Jankowski
  Helion Edukacja
  Wsparcie dla edukacji szeroką ofertą Grupy Helion (dziennik elektroniczny, podręczniki multimedialne, szkolenia)
  Oferta HELION EDUKACJA nigdy wcześniej nie była ona tak rozbudowana! Dowiedzą się Państwo jakie korzyści przyniesie współpraca z nami i dlaczego warto ją rozpocząć lub rozwinąć. Przedstawimy cztery filary naszej działalności: dziennik elektroniczny, podręczniki multimedialne, podręczniki tradycyjne, szkolenia dotyczące treści multimedialnych i tablic interaktywnych. Wyjaśnimy też, jak to możliwe, że część usług (w tym dziennik) rozdajemy zupełnie za darmo.


  Anna Jelińska
  Kuratorium Oświaty w Olsztynie
  „Zrozumieć programowanie” - różne formy i możliwości wsparcia realizacji nowej podstawy
  Programowanie to nie tylko zajęcie dla umysłów ścisłych, inżynierów. To przede wszystkim przestrzeń, która daje uczniom i nauczycielom możliwości pozyskania nowych umiejętności. Nowa podstawa programowa nie jest rewolucją a jedynie ewolucją obecnie obowiązującej. Aby dobrze ją rozumieć i stosować, należy przede wszystkim chcieć. Pilotaż wprowadzenia programowania do nauki formalnie ma być inspiracją do świadomego korzystania z nowych technologii i tworzenia własnych narzędzi. Programowanie to praca kreatywna i myślenie twórcze, a jednocześnie algorytmicznie, w którym wyraźnie definiujemy kolejne kroki aby dojść do wyznaczonego celu. Jak wspierać realizację nowej podstawy programowej, komu powierzyć to zadanie, jak zaplanować je w czasie i jak wspierać realizację tego zadania, a przede wszystkim jak zaprojektować przygotowanie uczących do nauki czy bardziej uczenia się programowania?


  Maciej Kaczmarek
  NETGEAR
  Złapani w sieci - na co postawić planując rozwój i czego unikać w planowaniu technologii IT
  Kalifornijski producent z doliny krzemowej w USA zaprezentuje zebrane doświadczenia zdobyte na polskim rynku oraz szkół światowych. Skonfrontuje to z kierunkami rozwoju IT w szkołach. Będzie to okazja do pogłębienia wiedzy na temat rozwiązań podnoszących konkurencyjność szkoły na rynku edukacyjnym w zakresie wykorzystania nowych technologii cyfrowych. Najbliższe lata mają być trampoliną rozwojową i tak zaawansowanego szkolnictwa w zakresie IT , doświadczenia takich krajów jak Wielka Brytania, USA, Kanada czy Australia gdzie NETGEAR działa od początku budowy infrastruktury IT są ciekawym spojrzeniem na kierunki i preferencje użytkowników w szkołach.


  Ewa Kędracka
  OEIiZK w Warszawie
  Nowa podstawa programowa z informatyki szansą na zmianę dydaktyki wszystkich szkolnych przedmiotów
  Na podstawie własnych doświadczeń szkoleniowych autorki pokazują użyteczność modelu SAMR w popularyzacji TIK wśród wszystkich nauczycieli, co jest szczególnie ważne w skutecznym wdrożeniu nowej podstawy programowej informatyki.


  Grażyna Koba
  Migra Sp. z o.o.
  Programowanie od pierwszoklasisty do maturzysty
  Na wybranych przykładach pokażę, w jaki sposób uczeń, poznając na wcześniejszych etapach edukacyjnych podstawowe zasady programowania w środowiskach takich jak Baltie i Scratch, może wykorzystać swoją wiedzę na kolejnych etapach do tworzenia programów w językach wysokiego poziomu, np. C++. Zwrócę również uwagę na stosowanie odpowiednich środowisk programistycznych do nauki programowania na poszczególnych etapach edukacyjnych.


  Tomasz Kopczyński
  ZPH PILCH, Uniwersytet Śląski
  EDUMATRIX – nowe oblicze matematyki i programowania dla najmłodszych.
  W świecie jest prowadzona dyskusja na temat roli przedmiotów z zakresu STEM (Science, technology, engineering, math) w edukacji (Katz 2010, Hughes 2014, Feldman 2016). Podejmuje się wiele inicjatyw i działań (coder.org, coderdojo, codeweek, khan academy, akademia programowania itd.) na rzecz poprawy tego stanu rzeczy. Polski Lider Cyfryzacji Włodzimierz Marciński stwierdza: „Muszę szczerze powiedzieć – że w świecie trwa już nie rywalizacja, ale autentyczna wojna o umiejętności. Ten kraj, który uzyska najlepsze możliwości i umiejętności cyfrowe, zawładnie światem.” (Marciński 2014). Firmy zajmujące się raportowaniem bieżącego stanu rzeczy odnośnie zapotrzebowania rynku pracy biją na alarm. Opracowania eksperckie m. in. ManpowerGroup pt.: „Niedobór talentów”, są próbą odpowiedzi na problemy współczesnego rynku pracy, który niesie wiele wyzwań, zarówno dla firm jak i osób szukających zatrudnienia. Wynika z nich jednoznacznie, że z dziesięciu najbardziej dotkniętych niedoborem talentów dla rynku są technicy i inżynierowie. Większość elementów związanych z danym sposobem myślenia (logicznego, abstrakcyjnego, przyczynowo-skutkowego) zaczyna się kształtować na wczesnych etapach edukacji (Brzezińska 2014), poprzez którą kształtujemy swoje przyszłe zainteresowania, umiejętności oraz ścieżki życiowej kariery. Na każdym etapie kształcenia najważniejszym jego elementem jest czynnik psychologiczny (motywacyjny) zawierający się w pytaniu: „Czy ja tego chcę? Czy mnie to interesuje? W jaki sposób jestem zmotywowany?” (Illeris 2006). Nie wystarczy jednak zadawać uczniom pytania. Czego chcą się uczyć? Trzeba ich przygotować do wyborów, a ten wybór zwłaszcza w kierunkach technicznych jest znacznie ograniczony. Jak podają statystyki systemu POL-On prawie 75% studentów to studenci kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych. Dlaczego w kraju o tak bogatych tradycjach matematyczno-logicznych, a także informatycznych studia z zakresu przedmiotów ścisłych, przyrodniczych stają się sprawą garstki wybrańców? Wykład będzie próbą odpowiedzi na tak postawione pytanie, oraz analizą czynników mających wpływ na obecny stan dysproporcjonalności w wyborach młodzieży. Autor postara się także przedstawić bezpośrednie rozwiązanie problemu na bazie pomocy dydaktycznej mającej na celu wsparcie uczniów i nauczycieli w realizacji nowej podstawy programowej kształcenia informatycznego.


  Marta Kwaśnik
  Stowarzyszenie Talent
  Czy programować każdy może?
  Podczas wykładu zaprezentowana zostanie idea, metody oraz efekty uzyskane w toku realizacji Ogólnopolskiej Akademii Programowania (OAP) – przedsięwzięcia finansowanego ze środków Ministerstwa Cyfryzacji. Realizację projektu skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów,oparto na podstawowym założeniu, iż nauka programowania jest złożonym procesem,wymagającym czasu oraz stworzenia odpowiednich warunków i stosowania specyficznych metod. Zgodnie z takim podejściem zastosowano metodę nauki programowania, w której jednostką czasową był tydzień, a trudność wyzwań podzielono na pięć grup zadaniowych. W ciągu tygodnia w wyznaczonym czasie udostępniane były materiały dydaktyczne w postaci omówień i wskazówek do rozwiązań zadań, tak aby uczeń do końca tygodnia miał możliwość wygenerowania pełnego rozwiązania. Ważną częścią projektu były warsztaty dla nauczycieli, a także obozy przygotowujące młodzież do pełnienia roli instruktora. W ramach zajęć organizowanych w całej Polsce prowadzono samodzielne zajęcia w grupach, a także organizowano konkursy regionalne na poziomie indywidualnym i drużynowym. Centrum OAP w Gdyni organizowało ogólnopolskie zawody indywidualne i zespołowe. Kluczowym rezultatem działań podjętych w ramach Ogólnopolskiej Akademii Programowania były osiągnięcia uczniów w wymiarze zarówno elitarnym, jak i egalitarnym. Warto nadmienić,iż znacząca grupa instruktorów zdobyła tytuły laureatów XXIII Olimpiady Informatycznej. Dodatkowo spośród czterech uczniów reprezentujących Polskę w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej w 2016 r. trzech pełniło rolę instruktora.


  Anna Beata Kwiatkowska
  WMiI UMK
  W poszukiwaniu abstrakcyjnego modelu...
  Wraz z nową podstawą programową kształtuje się nowa metodyka nauczania informatyki. Stawiamy przed nauczycielami trudne zadanie jej współtworzenia. W procesie rozwiązywania problemu istotnym elementem jest budowa abstrakcyjnego modelu sytuacji problemowej. Jest to uważane za jeden z najtrudniejszych aspektów nowoczesnego podejścia do nauczania informatyki na etapie szkolnym. Czy słusznie? Podczas wystąpienia nastąpi próba odpowiedzi na to pytanie. Zostaną omówione przykłady, które mogą ułatwić nauczycielom realizację celów szczegółowych podstawy programowej.


  Tomasz Łukawski
  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
  Szkolna sieć Meraki. Dyrektorze, czy wiesz co przeszkadza Twoim nauczycielom w poprowadzeniu lekcji z technologią?
  Dyrektorze, co zrobiłeś nie tak? Doprowadziłeś do szkoły szerokopasmowy dostęp do Internetu, zakupiłeś wiele sprzętu komputerowego, tablety, laptopy, mobilne pracownie komputerowe, roboty, tablice multimedialne, ekrany dotykowe. Wyszkoliłeś kadrę, która chce i ma ogromną motywację do pracy z użyciem ICT lecz Twoi nauczyciele skarżą się na słaby Internet. Odpowiadasz im, że mamy do szkoły doprowadzony światłowód i przepustowość do 1000Mb/s. Nauczyciele mimo to unikają używania technologii i się do niej zniechęcają. Okazuje się, że należało rozbudować sieć lokalną, że urządzenia na które wydano już publiczne pieniądze nie odpowiadają standardom wi-fi i tworzą wąskie gardło co w efekcie nie pozwala pracować metodą 1:1 czy odwróconej lekcji. Nauka programowanie na platformach edukacyjnych również sprawia kłopot, gdyż komputery uczniowskie logują się zbyt długo lub w ogóle. Niewielki procent polskich szkół, może podzielić się podobnymi doświadczeniami, gdyż jak podały Panie Minister Edukacji Narodowej i pani Minister Cyfryzacji na konferencji prasowej 15.06.2016 w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach w naszym kraju jest ok. 300 szkół, do których doprowadzono światłowód. W przyszłym roku szkolnym pilotażem podłączenia szerokopasmowego Internetu zostaną objęte szkoły w woj. podlaskim i mazowieckim. Kłopoty z infrastrukturą lokalną to następny etap, przed jakimi stoją szkoły szczęśliwie wytypowane do projektu. Docelowo ministrowie zapowiadają skok technologiczny we wszystkich placówkach. Zanim dokonamy jakichkolwiek zakupów warto zastanowić się nad projektem lokalnej sieci Wi-Fi, a przede wszystkim jej nad zabezpieczeniami przed niepożądanymi treściami z Internetu. Jeśli chcemy zakupić laptopy i tablety lub wdrożyć w szkole model BYOD (bring your own device) aby nauczyciele oraz uczniowie czy studenci mogli używać własnych urządzeń należy zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności dyrektora za treści, które wyświetlą się na ekranie smartfona, czy tabletu przyniesionego do placówki. Sieć Meraki nie wymaga osoby o wysokich kwalifikacjach informatycznych do jej zarządzania. Zdecydowanie można zlecić to osobie, która posiada podstawowe kompetencje informatyczne gdyż odbywa się ono poprzez dostępną stronę www do zarządzania całą siecią. Wszystko odbywa się w chmurze i jest intuicyjnie proste. Podział pasma internetowego dla nauczycieli, uczniów i gości, ograniczanie transferu dla facebooka czy Instagramu, filtrowanie treści poprzez wybieranie gotowych zdefiniowanych staje się dzięki nowoczesnym rozwiązaniom Meraki dziecinnie proste i przyjemne a instalacja szkolnej sieci polega tylko na włożeniu kabelka do przełącznika sieciowego i punktu dostępowego gdyż wszystko jest skonfigurowane „w chmurze” przez producenta. Rozwiązanie dla szkoły lub sieci szkół zostanie podczas wykładu zaprezentowane na przykładzie sieci Cisco Meraki istniejącej w pierwszej w Polsce Modelowej Szkoły w Chmurze Microsoft Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach pod Warszawą


  Adam Makowski
  Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
  WSiPnet – idealne rozwiązanie dla szkół
  WSiPnet.pl to nowoczesna platforma edukacyjna wspomagająca pracę nauczyciela i oferująca uczniom atrakcyjną formę nauki. Serwis zapewnia zarówno uczniom jak i nauczycielom dostęp do e-podręczników WSiP oraz interaktywnych ćwiczeń – uniwersalnych, pasujących do podręczników różnych wydawnictw.rnNa wykładzie przedstawimy, jak wiele może zyskać szkoła wybierająca WSiPnet.pl. Pokażemy, jak wykorzystanie platformy WSiPnet w procesie nauczania poprawia skuteczność nauki, angażuje uczniów i umożliwia komunikację w środowisku szkolnym pomiędzy uczniami a nauczycielem. Dodatkowo dzięki pracy z WSiPnet.pl szkoła buduje wizerunek nowoczesnej placówki, która dba o rozwój e-kompetencji nauczycieli i umożliwia uczniom efektywną naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.


  Lech Mankiewicz
  Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
  Jakie szanse stwarza edukacja informatyczna i dlaczego nie wolno nam ich zmarnować
  Nauka informatyki może być dla uczniów czymś więcej niż tylko okazją do wykucia (i zapomnienia) kilku podstawowych algorytmów. Może stać się, jak żaden inny przedmiot w szkole, przepustką do sposobu myślenia i działania, dzięki którym sprostają wymaganiom stawianym przez XXI wiek. Aby tak się stało, środowisko, w jakim będą się uczyć informatyki musi być otwarte, wspierać indywidualne ścieżki rozwoju, dopasowywać się do uzdolnień i możliwości uczniów, zachęcać do poszukiwań i eksperymentów, uczyć współpracy i współdziałania, wreszcie przygotowywać do funkcjonowania w ekonomii opartej i zasady błękitnego oceanu. Aby tak się stało, uczenie i naukę informatyki w szkole trzeba zorganizować angażując przyjazne, wspierające i otwarte narzędzia i odpowiednio wykształcić i zmotywować nauczycieli.


  Włodzimierz Marciński
  Ministerstwo Cyfryzacji
  Umiejętności dla przyszłości
  Każda edukacja służy przyszłości. Jednak jaka ona będzie zależy w coraz większym stopniu od nas samych. W przeciwieństwie do wcześniejszych rewolucji technicznych, ta której motorem jest technologia cyfrowa, dokonuje się w obrębie jednego a nie wielu pokoleń. Dlatego tak wyraźnie dostrzegamy zmiany ale także tak trudno jest podążać za przemianami. Tak jak kiedyś wartościami uniwersalnymi były umiejętności czytania, pisania i liczenia, a posiadający je człowiek był dumnie określany człowiekiem piśmiennym, tak dziś uniwersale umiejętności to zdolność wykorzystywania narzędzi cyfrowych. Dziś należy być piśmiennym cyfrowo. Wraz ze zmieniającymi się modelami pracy czy relacji społecznych umiejętności cyfrowe stają się umiejętnościami nieodzownymi w naszej przyszłości.


  Anna Mierzecka
  Uniwersytet Warszawski; Centrum Cyfrowe: Projekt Polska
  Świetlice szkolne jako potencjalna przestrzeń edukacji cyfrowej


  Kazimierz Mikulski
  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
  Zadania i działania wojewódzkiego koordynatora wdrażania innowacji pedagogicznej w zakresie programowania
  Przedstawienie zadań a tym samym i podjętych działań wojewódzkiego koordynatora wdrażania innowacji pedagogicznych w zakresie programowania w każdym etapie nauki szkolnej.


  Andrzej Mitas
  Politechnika Śląska Gliwice, ZPH Pilch Ustroń
  Komplementarne wsparcie kształcenia myślenia algorytmicznego na poziomie edukacji wczesnoszkolnej Complementary support for the training of algorithmic thinking in early childhood education
  W referacie poruszono problem wyższej konieczności opisu rzeczywistości w sposób umożliwiający wykorzystanie maszynowego penetrowania dużych zbiorów danych. Problem nadmiaru informacji, zwłaszcza w przypadku imperatywu poznania filozofii przyrody, wobec wzrastających możliwości akwizycji informacji o systemach antropotechnicznych, implikuje istotność umiejętności analizy zadań i syntezy ich opisu już od najmłodszego wieku. Prezentowany materiał rozważa konieczność algorytmizacji i poszukiwania formalizacji opisu rzeczywistości. Dyskutuje się przy tym relatywnie niską efektywność metod abstrakcyjnych, wymagających modelowania matematycznego za pomocą cyfr, liter i operatorów relacji, zapisywanych w pamięci maszyny lub na papierze, w sposób tradycyjny. W kontekście zależnej wiekowo potrzeby konkretyzacji modelowania za pomocą przedmiotów o wyższym poziomie jawności (klocki, patyczki, żetony…) uzasadniona staje się każda próba modelowania matematycznego z wykorzystaniem przedmiotów przyjaznych dla użytkownika. Proponowane rozwiązanie macierzy wypełnianej drewnianymi sześcianami, umożliwiające budowanie relacji, a także operacji znamiennych dla algorytmiki, staje się szczególnie atrakcyjne dla uczniów uwikłanych często w narzucony i niemodyfikowalny świat wirtualny. Referat ujmuje w drugiej części uporządkowany materiał dydaktyczny, poświęcony kilku przykładowym zagadnieniom informatycznym, znanym z algorytmiki (sortowanie, ekstrapolacja i interpolacja itd.). W podsumowaniu poruszono złożony problem walidacji wyników, przy założeniu komplementarności środków dydaktycznych.


  Katarzyna Olędzka
  OEIiZK
  Ważenie a system binarny
  Proces ważenia na wadze szalkowej jest przykładem problemu dzięki któremu możemy postawić ciekawe poznawczo pytania. Opracowana aplikacja waga binarna – tradycyjna waga szalkowa z odważnikami o masach będącymi potęgami dwójki – pomaga nie tylko lepiej zrozumieć istotę systemu binarnego, ale ukazuje związek z innymi zagadnieniami algorytmicznymi. Przykłady omawianych zadań są zaczerpnięte z konkurów informatycznych.


  Paweł Perekietka
  V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu
  Informatyka Unplugged (bez komputera) w kształceniu myślenia komputacyjnego
  Autorzy projektu podstawy programowej w dokumencie z 14 grudnia 2015 roku pisali: Pojęcia i metody informatyczne [dzieci] mogą również poznawać bez pomocy komputera. Referat będzie próbą pokazania, że nie tylko można, ale i warto uczyć o informatyce bez komputera. Działaniom popularyzującym programowanie (kodowanie) powinno towarzyszyć prezentacja pojęć i koncepcji informatyki jako dziedziny nauki i techniki. W przekazie medialnym dominuje utożsamienie wprowadzenia informatyki do szkół z nauką programowania. Celem referatu jest pokazanie, że niezbędnym uzupełnieniem lekcji programowania powinny być zajęcia podstaw informatyki, ukazujące w przystępny sposób różne pojęcia i koncepcje z zakresu informatyki i techniki komputerowej


  Marlena Plebanska
  UV
  Nauczyciel kluczowa „technologia w szkole” - cyfrowe kompetencje nauczycieli
  W myśli idei, iż najważniejszą, kluczową „technologią” jest nauczyciel pojawia się pytanie w jakie cyfrowe kompetencje powinien być „uzbrojony” nauczyciel w kontekście nauczania przedmiotowego. W jaki sposób postępować aby zajęcia z wykorzystaniem nowych technologi edukacyjnych byłe skuteczne, a technologia wpierała transparentnie cele dydaktyczne. Niniejsze wystąpienie stanowi próbę analizy cyfrowych kompetencji nauczycieli w nauczaniu przedmiotowym.


  Anna Romańska
  Szkola Podstawowa Nr 130
  TIK-owa przyroda w mojej szkole
  Kilka ciekawych spostrzeżeń nauczycielki przyrody, która nie boi się nowoczesnych narzędzi na swoich lekcjach. Chętnie korzysta z cyfrowego, mobilnego laboratorium Globisens, a dlaczego to robi i jak pracuje z uczniami przedstawi w swoim referacie.


  Małgorzata Rostkowska
  Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie
  Nowa PP z informatyki szansą na zmianę dydaktyki wszystkich szkolnych przedmiotów


  Krzysztof Skowronek
  WMiI
  Uroki pogranicza czyli refleksje trojga
  Referat zawiera refleksje trojga nauczycieli informatyki - jednocześnie szkolnych i akademickich z prawie dwudziestoletniej działalności. Refleksje te podzielono na wspólną i osobistą.


  Jolanta Sobera
  Uniwersytet Śląski
  Programowanie na różnych etapach edukacyjnych
  W trakcie wystąpienia prezentujemy przykłady lekcji, które są zgodne z propozycjami zmian w programie nauczania informatyki. Lekcje te były z powodzeniem przeprowadzone dla grup dzieci i młodzieży na różnych etapach kształcenia. Ponadto dzielimy się spostrzeżeniami dotyczącymi tych działań oraz przekazujemy kilka uwag na temat szkolenia nauczycieli.


  Sławomir Sołtysiak
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
  Edukacja zawodowa - nauka procesu czy myślenia informatycznego.
  W procesie oceny i nauczania na kierunkach informatycznych w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych szczególnie w nowym systemie kwalifikacji weryfikowana jest umiejętność wykonania procesów technologicznych. A co z umiejętnościami do samodzielnego myślenia? Czy szkoła to umożliwia? Jak sprawdzić tą cechę wśród młodzieży zdającej egzaminy zawodowe?


  Bohumír Soukup
  Stowarzyszenie TIB
  Wprowadzenie nauki programowania w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
  1. Czym jest, a czym nie jest programowanie. 2. Narzędzia dla szkoły podstawowej, gimnazum i szkoły ponadgimnazjalnej. 3. Przykład dobrej praktyki wdrożenia programowania na poziomie województwa. 4. Jak można pomoc szkołom we wprowadzaniu nauki programowania.


  Jakub Swacha
  Uniwersytet Szczeciński, Instytut Informatyki w Zarządzaniu, ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
  Webowe środowiska do nauki programowania
  Celem referatu jest przegląd i porównanie pod względem walorów funkcjonalnych dostępnych za pośrednictwem WWW platform, które mogą być wykorzystane do nauki programowania, tak na zajęciach w klasie, jak i w nauczaniu zdalnym, a także przy samodzielnym uczeniu się.


  Kamil Śliwowski
  Centrum Cyfrowe
  Otwarte zasoby edukacyjne jako wsparcie kompetencji cyfrowych i informatycznych
  Nauka programowania w większości opiera się o otwarte oprogramowanie (np. język Scratch) oraz otwarte zasoby edukacyjnego (zarówno te angielsko języczne z takich uczelni jak MIT czy polsko-języczne jak Mistrzów Kodowania). W odróżnieniu od klasycznych zasobów takich jak podręczniki, te materiały muszą być zawsze łatwo dostępne w sieci i muszą pozwalać na modyfikacje. Poza nauką programowania praca z otwartymi zasobami może jednak wspierać kompetencje miękkie takie jak umiejętności współpracy czy medialne, jak ocena źródeł i kreatywne korzystanie z mediów. To szczególnie ważne kiedy obieg informacji przyspiesza. Jakie praktyki warto wprowadzać w szkole by maksymalnie wykorzystać potencjał otwartych zasobów edukacyjnych? W wystąpieniu zostaną przedstawione doświadczenia z projektów Otwarta lekcja, Otwarta Szkoła oraz Hakatonu otwartych zasobów edukacyjnych.


  Lech Wikaryjczyk
  Learnetic S.A.
  KONKURS INFORMATYCZNY BÓBR 2015, jako przykład wykorzystania platformy LMS do wpierania kształcenia informatycznego.
  Ariel Wrona, doktorant pedagogiki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego opowie o przeprowadzeniu Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr 2015 na darmowej platformie e-learningowej LMS - mcourser.pl. Autor wystąpienia skupi się przede wszystkim na analizie statystycznej osób biorących udział oraz interpretacji wyników.


  Dominika Wikiera
  Szkoła Podstawowa nr 2
  Linux w szkole podstawowej
  W ramach warsztatu przedstawione zostaną założenia (idea FWIOO, twórca SRU Linux) jakie towarzyszyły autorce w trakcie modernizacji sali komputerowej (zmiana systemu z Windowsa XP na SRU Linux) i metod pracy z uczniami. Programy systemu Linux wspomagające realizację podstawy programowej na I i II etapie edukacyjnym min. pySioGame, zestaw GCompis, LibreOffice.


  Angelika Wiśniewska
  Ośrodek Rozwoju Edukacji
  E-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej jako próba zmiany paradygmatu podręcznika
  E-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej oparty na grywalizacji, łącząc świat realny z fantastycznym, uczy przez zabawę. To zupełnie nowa jakość w otwartych materiałach edukacyjnych dla uczniów na pierwszym etapie edukacyjnym.Patron medialny