Kontakt

Prosimy o kierowanie korespondencji pod adresem:
tel. 56 611 2903
e-mail: iwe@mat.umk.pl

Kierownictwo konferencji
Przewodnicząca - Anna Beata Kwiatkowska, e-mail: aba@mat.umk.pl, tel. 602 184 813
Wiceprzewodniczący - Maciej M. Sysło, e-mail: syslo@ii.uni.wroc.pl, tel. 604 515 777
Sekretarz konferencji - Andrzej Polewczyński, ap@mat.umk.pl

Biuro Konferencji
Sylwia Jędrzejewska , e-mail: trelinka@mat.umk.pl

Strona WWW i moodle konferencji
Andrzej Polewczyński, e-mail: ap@mat.umk.pl

Sprawy przygotowania technicznego sal na warsztaty
Grzegorz Marczak, grzegorz.marczak@mat.umk.pl, tel. 668 203 512

Rejestracja i logowanie
Michał Dudkiewicz, jaymz@mat.umk.pl

Rozliczenia finansowe
Karina Pokorska, UMK, karinap@umk.pl, tel. 519 851 939

Organizacja stoisk
Bolesław Otręba, botreba@umk.pl, tel. 603 694 516

Wszelkie należności należy przelać na konto:
Oddział Kujawsko-Pomorski
ul. Chopina 12/18
87-100 Toruń
BZ WBK: 13 1090 1056 0000 0001 1121 2154
z dopiskiem: IwE2016

Patron medialny