O Konferencji IwE2015

XII edycja Konferencji "Informatyka w Edukacji" jest wyjątkowa. Oprócz tradycyjnych wykładów, warsztatów i seminariów firm sponsorskich, wprowadzamy na niej eksperymentalnie nowy sposób uczestnictwa na zasadzie odwróconej klasy.

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji jest

nauczyciel - przewodnik i twórca

Chcielibyśmy zachęcić nauczycieli i wykładowców do praktycznego eksperymentowania z nowymi formami uczenia, których stosowanie ułatwia nam rozwój nowoczesnych technologii. Nasza kreatywność i pasja ma dzięki nim szansę przerodzić się aktywną i mądrą obecność edukacji w świecie Internetu, który jest przecież nierozerwalną częścią życia naszych uczniów i studentów.
Taka postawa jest szczególnie ważna w obliczu zmian planowanych do obecnej Podstawy programowej, dotyczących przygotowanie uczniów do twórczego wykorzystywania nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem programowania i konieczności podejmowanie działań na rzecz rozwoju zainteresowań informatycznych uczniów.


Konferencja "Informatyka w Edukacji" jest organizowana przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK, w Toruniu w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2015 roku.
Serdecznie zapraszamy:

 • nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • wykładowców akademickich,
 • dyrektorów szkół i metodyków,
 • instytucje i firmy związane z edukacją

do rejestracji na konferencję oraz aktywnego jej tworzenia przez zgłaszanie propozycji autorskich warsztatów.

Tematyka Konferencji:

 • Nauczyciel i wykładowca jako przewodnik i twórca
 • Nowoczesne metody nauczania wspierane nowymi technologiami
 • Uniwersalne i wirtualne środowiska kształcenia
 • Szkoła i uczelnia a e-nauczanie
 • Metodyka nauczania informatyki
 • Algorytmika, rozwiązywanie problemów, programowanie
 • Praca z uczniem uzdolnionym informatycznie
 • Informatyka w kształceniu zawodowym
 • Multimedia i sieci komputerowe

Cele Konferencji:

 • Wskazywanie możliwości rozwoju kompetencji nauczycieli i wykładowców do wykorzystywania w praktyce edukacyjnej nowoczesnych metod nauczania wspomaganych technologią.
 • Przygotowanie nauczycieli do nauczania informatyki ze szczególnym uwzględnieniem programowania.
 • Wskazywanie możliwości udziału uczelni wyższych i wyspecjalizowanych ośrodków w doskonaleniu nauczycieli w zakresie stosowania TIK i nauczania informatyki.

Zaświadczenia o udziale w Konferencji
Wszyscy zarejestrowani uczestnicy wykładów i warsztatów konferencyjnych otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w Konferencji. Zaświadczenie będzie można wydrukować ze strony konferencyjnej po 1 lipca 2015 roku. Dokument jest ważny z pieczątką i podpisem dyrektora szkoły, placówki, której są Państwo pracownikami.

Publikacja
Na tegoroczną Konferencję organizatorzy planują wydanie monografii z materiałami metodycznymi dla nauczycieli związanymi z wykładami i warsztatami konferencyjnymi, w formie drukowanej książki. Autorów prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi przygotowania publikacji.