O konferencji IwE2014

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK zaprasza:

 • nauczycieli informatyki,
 • wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • nauczycieli akademickich i wykładowców
 • dyrektorów szkół i metodyków wszystkich przedmiotów
 • instytucje i firmy związane z edukacją

na XI Konferencję "Informatyka w Edukacji" IwE2014.
Hasło przewodnie tegorocznej konferencji to:

Informatyka dla wszystkich od najmłodszych lat

W konferencji co roku bierze udział prawie 300 nauczycieli. Kolejną, już XI edycję konferencji będą stanowiły tradycyjnie wykłady, warsztaty i seminaria/warsztaty firm sponsorskich. Zobacz relację filmową z poprzednich edycji konferencji.
Uczestnictwo w konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji, która będzie czynna od 5 maja 2014 roku. Wykłady konferencyjne są wykładami otwartymi dla wszystkich chętnych. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszego zalogowania w serwisie i zapisania się na wybrane warsztaty - liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na warsztaty będą możliwe w dniach 11-25 czerwca 2014.
Przez dziesięć edycji Konferencja osiągnęła zasięg krajowy. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Polecamy akademiki i hotele w Toruniu.

Termin Konferencji: 1-2 lipca 2014 roku

Miejsce Konferencji: Wydział Matematyki i Informatyki UMK, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18

Tradycyjnie zapraszamy Państwa do zgłaszania warsztatów ściśle związanych z tematyką konferencji, które chcieliby Państwo poprowadzić dla uczestników.

Tematyka Konferencji:

 • Rola informatyki w rozwoju człowieka,
 • Algorytmika, rozwiązywanie problemów, programowanie
 • Informatyka dla najmłodszych
 • Metodyka nauczania informatyki,
 • Nowoczesne technologie w pracy każdego nauczyciela,
 • Szkoła a e-nauczanie,
 • Multimedia i sieci komputerowe.

Cele Konferencji:

 • wskazywanie możliwości kształcenia myślenia algorytmicznego, rozwiązywania problemów i nauki programowania dla wszystkich od najmłodszych lat.
 • podnoszenie jakości pracy nauczycieli informatyki
 • wskazywanie możliwości zwiększania efektów kształcenia przez stosowanie nowoczesnych technologii w pracy każdego nauczyciela i dyrektora szkoły, nauczyciela akademickiego i wykładowcy.

Zaświadczenia o udziale w Konferencji
Wszyscy zarejestrowani uczestnicy wykładów i warsztatów konferencyjnych otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w Konferencji. Zaświadczenie będzie można wydrukować ze strony konferencyjnej po 3 lipca 2014 roku. Dokument jest ważny z pieczątką i podpisem dyrektora szkoły, placówki, której są Państwo pracownikami.

Publikacja
Na tegoroczną Konferencję organizatorzy planują wydanie monografii z materiałami metodycznymi dla nauczycieli związanymi z wykładami i warsztatami konferencyjnymi, w formie drukowanej książki. Autorów prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi przygotowania publikacji.