O Konferencji IwE2011

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza:

  • nauczycieli informatyki, technologii informacyjnej,
  • wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wykorzystujących na swoich lekcjach technologie informacyjno-komunikacyjne,
  • nauczycieli akademickich i wykładowców,

na VIII Konferencję "Informatyka w Edukacji" IwE2011. Konferencja ma zasięg regionalny, mile widziani są również nauczyciele spoza regionu kujawsko-pomorskiego. Uczestnictwo nauczycieli jest bezpłatne. W konferencji co roku bierze udział ponad 200 nauczycieli. Kolejną, już VIII edycję konferencji będą stanowiły tradycyjnie wykłady, warsztaty i seminaria/warsztaty firm sponsorskich.
Uczestnictwo w konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji. Wykłady konferencyjne są wykładami otwartymi dla wszystkich chętnych. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszego zalogowania w serwisie i zapisania się na wybrane warsztaty - liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na warsztaty będą możliwe w dniach 8-22 czerwca 2011 roku.

Termin Konferencji: 5-6 lipca 2011 roku

Miejsce Konferencji: Wydział Matematyki i Informatyki UMK, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18

Tematyka Konferencji:
informatyka widziana okiem artysty, myślenie komputacyjne, mapy informacji, jak uniwersytet uczy dzisiaj tych, którzy będę uczyć jutro, jak efektywnie zarządzać czasem oraz tradycyjnie metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej, praca z uczniem uzdolnionym informatycznie, multimedia, technologie sieciowe i internetowe, technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy każdego nauczyciela, e-nauczanie w pracy każdego nauczyciela.

Cele Konferencji:

  • podnoszenie jakości pracy nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej,
  • wskazywanie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy każdego nauczyciela i dyrektora szkoły, nauczyciela akademickiego i wykładowcy.

Zaświadczenia o udziale w Konferencji
Wszyscy zarejestrowani uczestnicy wykładów i warsztatów konferencyjnych otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w Konferencji. Zaświadczenie będzie można wydrukować ze strony konferencyjnej po 1 września 2011 roku. Dokument jest ważny z pieczątką i podpisem dyrektora szkoły, placówki, której są Państwo pracownikami.

Publikacja
Podczas Konferencji wszyscy uczestnicy otrzymają materiały z poprzedniej jej edycji. Po tegorocznej Konferencji organizatorzy również planują wydanie materiałów metodycznych dla nauczycieli, z wykładów i warsztatów konferencyjnych, w formie drukowanej książki. Autorów prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi przygotowania publikacji.

Zobacz relację filmową z poprzedniej edycji konferencji.

Subskrybuje zawartość