Przeskocz nawigację.

VII Konferencja "Informatyka w Edukacji" 1-2 lipca 2010

O Konferencji

Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zaprasza:

  • nauczycieli informatyki, technologii informacyjnej,
  • wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wykorzystujących na swoich lekcjach technologie informacyjno-komunikacyjne, w szczególności nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych, korzystających z tablic interaktywnych,
  • nauczycieli akademickich i wykładowców.

na VII Konferencję "Informatyka w Edukacji". Konferencja ma zasięg regionalny, mile widziani są również nauczyciele spoza regionu Kujawsko-Pomorskiego, uczestnictwo nauczycieli jest bezpłatne. W konferencji co roku bierze udział ponad 200 nauczycieli. Kolejną, już VII edycję konferencji będą stanowiły tradycyjnie wykłady, warsztaty i seminaria/warsztaty firm sponsorskich.

Uczestnictwo w konferencji wymaga wcześniejszej rejestracji. Wykłady konferencyjne są wykładami otwartymi dla wszystkich chętnych. Udział w warsztatach wymaga wcześniejszego zalogowania w serwisie i zapisania się na wybrane warsztaty - liczba miejsc jest ograniczona.

Prosimy o wywieszenie w Państwa szkole plakatu i poinformowanie nauczycieli o Konferencji.

Miejsce Konferencji

Wydział Matematyki i Informatyki UMK, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18

Cele Konferencji:

  • podnoszenie jakości pracy nauczycieli informatyki i technologii informacyjnej,
  • wskazywanie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy każdego nauczyciela i dyrektora szkoły, nauczyciela akademickiego i wykładowcy.

Tematyka Konferencji
Tematyka Konferencji to: metodyka nauczania informatyki i technologii informacyjnej, praca z uczniem uzdolnionym informatycznie, multimedia, technologie sieciowe i internetowe, technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy każdego nauczyciela, e-nauczanie w pracy każdego nauczyciela.

Wykłady i warsztaty konferencyjne
Zapraszamy do zapoznania się z programem oraz tematami i opisami wykładów i warsztatów konferencyjnych.
Zapisy na warsztaty będą otwarte w dniach 8-22 czerwca 2010 roku.

Zaświadczenia o udziale w Konferencji
Wszyscy zarejestrowani uczestnicy wykładów i warsztatów konferencyjnych otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w Konferencji. Zaświadczenie będzie można wydrukować ze strony konferencyjnej po 1 września 2010 roku. Dokument jest ważny z pieczątką i podpisem dyrektora szkoły, placówki, której są Państwo pracownikami.

Publikacja
Po Konferencji organizatorzy planują wydanie materiałów metodycznych dla nauczycieli, z wykładów i warsztatów konferencyjnych, w formie drukowanej książki. Autorów prosimy o zapoznanie się z zasadami dotyczącymi przygotowania publikacji.

Subskrybuje zawartość